Лізинг як метод довгострокового фінансування інновацій у виробництві, страница 2


Лізингові фірми рідко бувають незалежними. Вони виступають філіями промислових і торговельних фірм, банків, страхових компаній.
Лізинг сприяє скороченню циклу проектно-конструкторських робіт, освоєнню виробництва техніки нових поколінь, створюючи сприятливі можливості для підтримки платоспроможного попиту на нове обладнання. Це значною мірою прискорює введення у виробництво нових прогресивних видів виробів, підтримуючи розвиток НТП і підвищуючи конкурентоспроможність всіх учасників лізіногового угоди. Лізинг виконує декілька народногосподарських функцій

• фінансову функцію, якій належить провідна роль (підприємство-лізингоодержувач, вдаючись до лізингу через фінансові мотивів, отримує можливість використовувати потрібне йому обладнання без одноразової мобілізації для цього власних коштів або кредитів банку);

• виробничу функцію, яка полягає в оперативному вирішенні виробничих завдань, що особливо ефективно щодо дорогої техніки з великим ризиком морального зносу;

• збутову функцію, яка поки що не може бути реалізована як додатковий канал продажу вироблених машин та обладнання в наших умовах, оскільки в Україні спостерігається загальне падіння рівня виробництва, а також розбалансованість ринку технічної продукції;

• функцію отримання значних податкових та амортизаційних пільг.
Перед виробником машин і обладнання відкриваються такі можливості:

• створюються передумови для скорочення витрат на рекламу, вивчення та аналіз ринку збуту, пошук споживачів. Ці питання вирішує лізингова фірма, а виробник техніки отримує можливість сконцентрувати всі свої зусилля на вирішення виробничих завдань і зниження витрат на виробництво;

• лізингова компанія є для виробника продукції постійним оптовим споживачем, готовим сплатити 100% вартість замовлення зразу;

• розширюється список користувачів обладнанням за рахунок тих потенційних споживачів, які через брак власних оборотних коштів або через відсутність можливості отримати необхідну суму в кредит опинилися б за сферою економічних інтересів виробника, позбавили б його можливості отримувати додатковий прибуток і ін

Лізингова компанія (лізингодавець) завдяки лізингової угоди отримує можливість:
• розширити номенклатуру товару, з якою вона виступає на внутрішньому і зовнішньому ринках;

• збільшити економічну ефективність машин, обладнання та інших основних засобів, що здаються в оренду;

• створювати і збільшувати коло своїх контрагентів;

• розвивати і зміцнювати ділові зв'язки з кінцевими споживачами уникаючи посередницьких фірм.

Орендарю лізинг також забезпечує отримання таких переваг:
• 100% кредитування, яке не вимагає негайного початку платежів. Орендні платежі є поточними і зазвичай починаються після поставки товару орендодавцем або пізніше;

• дрібним і середнім підприємствам значно простіше отримати контракт по лізингу, ніж банківський позику;

• з орендою сучасних високоякісних технічних засобів з'являється можливість оперативно реконструювати виробництво і направляти зекономлені фінансові ресурси на інші цілі;

• ризик старіння обладнання лягає на лізингову компанію;

• укладаючи контракт з лізингодавцем, орендар може наперед прораховувати надходження своїх доходів і виробити відповідну схему фінансування оренди;

• з'являється можливість використовувати у виробничому процесі новітнє і дороге устаткування, не маючи значних накопичень капіталу для таких придбань;

• дає можливість використовувати значно більші виробничі потужності, ніж у випадку покупки. Вивільнені завдяки лізингу грошові кошти орендар може направляти на інші виробничі цілі.


2 Види лізингу