Когнітивні процеси. Напрямки робіт у галузі ШІ. Засоби подання знань, страница 3

Нині під терміном ШІ прийнято вважати роботи, що ведуться в галузі індуктивних та дедуктивних методів вирішення знань, програмного аналізу і перекладу текстів, сприйняття природної мови, робототехніки. ШІ – це розділ теорії і техніки обчислювальних машин, що займається проектуванням обчислювальних систем, які виявляють властивості, що асоціюються з розумною людською поведінкою, - розуміння мови, здатність до навчання, логічного мислення і вирішення проблем. Інтелектуальна система (ІС) – це система, що забезпечує розв’язування неформалізованих задач користувача в деякій предметній галузі (ПГ) та організує його взаємодію з комп’ютером у звичайних поняттях, термінах, уяві. ШІ -  це насамперед штучна система, що імітує вирішення людиною складних задач у процесі її життєдіяльності. Розумність, інтелектуальність системи ШІ, як правило, оцінюється за аналогією з поведінкою людини в подібних ситуаціях. (перше наукове досягнення ІС - система DENDRAL, що визначала склад хім. речовин за даними спектрального аналізу і оптимізувала свої знання, виводить і перевіряє нові правила спектр. аналізу)

Інша трактова поняття ШІ полягає в повному заперечуванні можливості створення системи ШІ. Заперечення ґрунтується на ряді відмінностей між природним та ШІ

Аспекти порівняння

Природний інтелект

ШІ

Генетичний

Результат розвитку єдиної біологічної клітини

Симбіоз технічних і програмних засобів

Психологічний

Процеси поведінки й ухвалення рішення, що не формалізується

Суворо визначені (детерміновані) процеси керування й обробки

Технологічний

Неозора функціональна складність, висока надійність і захищеність

Обмеженість технічних параметрі, ненадійність

Фізіологічний

Однорідна біологічна структура з єдиним поданням інформації

Різнорідні функціональні механізми з різним поданням інформації

Функціональний

Динамічне ціле створення (формування задачі)

Реалізація заданої цільової функції оптимальним способом.

Спонукальні причини розвитку робіт у галузі ШІ: безпосередні, що визначаються самою логікою науки й обчислювальної техніки, та опосередковані, що пов’язані з великомасштабними соціальними цілями, обумовленими потребами науково- технічного прогресу.

  1. Нестача обчислювальних потужностей для розв’язання складних задач. (Зростання розмірності обч. задач, невміння розв’язувати їх економічними способами) =>(паралельні системи)
  2. Зростаючі труднощі в галузі програмування => (мови високого рівня, створення систем, що перетворювали природну мову на внутрішню мову машини)
  3. Загальна тенденція застосування обч. техніки для розв’язання задач логічного характеру в найрізноманітніших галузях (від пошуку інформації та автоматизованого навчання до управління об’єктами в реальних умовах навколишнього середовища, що змінюється)
  4. Прагнення тієї чи іншої держави захопити лідерство у галузі обробки інформації.
  5. Стабільність процесу автоматизації, яка міститься в послідовній зміні трьох фаз: жорсткої (випуск майже не змінних товарів з незмінними параметрами), гнучкої (потребує заміни тільки програми), на основі ШІ.

Чинники, що пояснюють зростання інтересу до ШІ:

  1. Зростання потоку інформації
  2. Розвиток комп’ютерної техніки

Головна відмінність сьогоднішніх досліджень в галузі ШІ – тенденція до створення самостійних систем, перехід від створення методів подання знань і логічного виведення, систем, що допомагають людині в процесі прийняття рішень, до таких систем, які б вирішували ці задачі самостійно. Перехід від моделювання окремих дій до моделювання поведінки в цілому.

НАПРЯМКИ РОБІТ У ГАЛУЗІ ШІ