Загальні поняття про охорону праці. Профілактика виробничого виробництва. Мікроклімат оздоровлення середовища. Захист від виробничих вібрацій

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ТЕМА 1

Загальні поняття про охорону праці

Підрозділи курсу ОП

Законодавство про працю

Безпека процесів праці

Гігієна праці та виробнича санітарія

Пожежна безпека

Статистика

Щорічно в Україні від травм на виробництві гине від 500 до 1000 чоловік (795 в 2012 р.), травмуються від 8 до 15 тис. чоловік (13313 в 2012 році)

Серед травмованих на виробництві 80,2% чоловіки, 19,8% жінки

Найвищий рівень виробничого травматизму спостерігається серед працівників віком від 40 до 50 років

Найбільша кількість нещасних випадків (за 2012 рік):

Донецька обл. (34,3%),

Луганська обл. (11,9%)

Дніпропетровська обл. (8,6%)

Кількість травмованих осіб у цих областях складає більше 50% (54,8% в 2012 році) від загальної кількості по Україні.

Найбільш травмонебезпечними галузями є:

1. Видобування енергетичних матеріалів – 32,42%

2. Транспорт і зв'язок – 6,2%

3. Будівництво – 6,11%

4. Металургія та оброблення металу – 5,09%

Охорона праці - це система законодавчих актів, заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатність людини в процесі праці.

Задача охорони праці - звести до мінімального імовірність поразки або захворювання робітника з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

Шкідливий виробничий фактор – фактор, тривалий вплив якого на працюючих у визначених умовах приведе до захворювання або зниження працездатності.

Небезпечний виробничий фактор - фактор, вплив якого на працюючого у визначених умовах приведе до травми або іншому різкому погіршенню здоров'я.

Техніка безпеки - це система заходів і механічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Аварія – пошкодження, вихід із ладу машини, агрегату, апарата, що створює небезпеку для життя і здоров’я людей, забруднення довкілля.

Катастрофа – несподіване лихо, подія (велика аварія), що спричиняє тяжкі наслідки і руйнування.

Травма – це пошкодження анатомічної цілості організму будь-яким небезпечним фактором,

Сукупність травм, які повторюються у тих чи інших категорій працівників відповідно до виробничих обставин, називається травматизмом

Нещасний випадок на виробництві - наслідок впливу на робочого небезпечного виробничого фактора при виконанні їм трудових обов'язків.

При впливі на людину шкідливого виробничого фактора протягом тривалого часу може виникнути професійне захворювання

Гігієнічна класифікація умов праці

1 клас - оптимальні

2 клас - допустимі

3 клас - шкідливі

4 клас - небезпечні (екстремальні)

Міждержавні нормативні акти - стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ) колишнього СРСР, які застосовуються на території України

Державний нормативний акт з охорони праці (ДНАОП)

- галузевої дії

- міжгалузевої дії

ДСТУ – державний стандарт України

ДБН – державні будівельні норми

ДСанПіН – державні санітарні правила і норми

ПУЕ – правила улаштування електроустановок

ВНТП – відомчі норми технологічного проектування

Нагляд та контроль здійснюють

-Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України – Держгірпромнагляд

-Державна інспекція ядерного регулювання України (з питань радіаційної безпеки)

-Державний департамент пожежної безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій (з питань пожежної безпеки)

-Санітарно-епідеміологічна служба МОЗ України (з питань гігієни праці та виробничої санітарії)

Вищий нагляд за виконанням законів про працю, в тому числі і про охорону праці, здійснює Генеральний прокурор України через органи прокуратури

Громадський контроль здійснюють

- трудові колективи через обраних ними уповноважених;

- професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників

ТЕМА2

Профілактика виробничого виробництва

Розслідування проводиться у таких випадках

-одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь

-одержання сонячного або теплового удару

-опіку або обмороження

-утоплення

-ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням

-одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха

-контакту з представниками тваринного і рослинного світу

Обставини за якими НВ вважаються пов’язаний з виробництвом

-виконання трудових обов'язків за режимом роботи підприємства, у тому числі у відрядженні та під час прямування до/з місця відрядження;

-перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці для виконанням трудових обов'язків з моменту прибуття потерпілого на підприємство до його відбуття

-підготовка до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва засобів захисту, одягу, здійснення заходів щодо особистої гігієни, пересування по території перед початком роботи і після її закінчення

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Охрана труда
Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
100 Kb
Скачали:
0