Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 8

ЗАВДАННЯ  13

Задача  № 2

Дані про врожайність іржі на різних ділянках поля наведені в наступній таблиці:

Врожайність,  ц/га

9–12

12–15

15–18

18–21

21–24

24–27

Доля ділянки

 від загальної

посівної площі, %

8

13

34

25

18

7

Побудувати кумулянтний ряд и накреслити кумуляту. Знайти моду, медіану и середнє арифметичне цього розподілу.

Задача  № 3

Технологія виробництва деякої речовини дає в середньому 1000 кг речовини за добу з СКВ середнього  = 80 кг.  Нова технологія виробництва в середньому дає 1100 кг речовини за добу з тим же СКВ середнього. Чи можна вважати, що нова технологія забезпечує підвищення продуктивності, якщо: =0,05 та =0,10?

Задача  № 4

Технологія виробництва деякої речовини дає в середньому 1000 кг речовини за добу з СКВ середнього  = 80 кг.  Нова технологія виробництва в середньому дає 1100 кг речовини за добу з тим же СКВ середнього. Чи можна вважати, що нова технологія забезпечує підвищення продуктивності? Вибрати =0,10 та =0,05.

Задача  № 5

Залежність ознаки Y від ознаки X характеризується таблицею:

X

 2

1

 0

 1

2

3

Y

  -14

-13

-13

-11

4

8

Вважаючи, що , знайти параметри цієї залежності, використовуючи метод найменших квадратів. Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  14

Задача  № 2

Зміст нікотину (в мг) для двох марок сигарет характеризується наступними даними:

Марка  A

22

25

24

21

Марка  B

28

29

26

30

Чи зазначають ці результати на різницю в змісті нікотину в сигаретах цих марок? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 3

Дані про врожайність жита на різних ділянках поля наведено в наступній таблиці:

Врожайність,  ц/га

9–12

12–15

15–18

18–21

21–24

24–27

Доля ділянки від загальної

посівної площі, %

6

12

33

22

19

8

Побудувати кумулянтний ряд та накреслити кумуляту. Знайти моду, медіану и середнє арифметичне цього розподілу.

Задача  № 4

В експерименті було застосовано метод отримання випадкових чисел. При цьому були отримані наступні результати:

Цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Частота появи

27

18

23

31

21

23

28

25

22

32

Чи можна вважати, що застосований метод дійсно дає випадкові числа? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 5

Зміст нікотину (в мг) для двох марок сигарет характеризується наступними даними:

Марка  A

24

27

26

23

Марка  B

26

27

24

26

Чи зазначають ці результати на різницю в змісті нікотину в сигаретах цих марок? Прийняти =0,10 та =0,05.

ЗАВДАННЯ  15

Задача  № 2

В експерименті було застосовано метод отримання випадкових чисел. При цьому були отримані наступні результати:

Цифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Частота появи

27

18

23

31

21

23

28

25

22

32

Чи можна вважати, що застосований метод дійсно дає випадкові числа? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 3

Нижче приводяться результати опитування 100 студентів перших трьох курсів на запитання "Вважаєте лі Ви, що куріння перешкоджає навчанню?"