Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 7

 км/годин

70

85

63

54

65

80

75

95

52

55

 км/годин

72

86

62

55

63

80

78

90

53

57

Чи дозволяють ці дані стверджувати, що другий прилад дійсно дає завищені значення швидкості? Прийняти =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 3

На протязі деякого терміну фіксувалась кількість аварій водогінної мережі міста. Отримано наступні дані:

Кількість аварій, X

0

1

2

3

4

5

Частоти,

8

28

31

18

9

6

Перевірити гіпотезу про то, що розподіл кількості аварі водогінної мережі міста підпорядковується закону Пуассона. Рівень значущості прийнять =0,10 та =0,05. Результати оформіть графічно.

Задача  № 4

Передбачається, що один з двох приладів, які визначають швидкість автомобіля, має систематичну помилку (завищення). Для перевірки цього припущення визначили швидкість 10 автомобілів, причому швидкість кожного з них фіксувалася одночасно двома приладами. У результат отримані наступні дані:

 км/годин

70

85

63

54

65

80

75

95

52

55

 км/годин

72

86

62

55

63

80

78

90

53

57

Чи дозволяють ці дані стверджувати, що другий прилад дійсно дає завищені значення швидкості? Прийняти =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

На протязі 80 діб фіксувалась кількість транспортних аварій. Отримані наступні дані:

Кількість аварій, X

0

1

2

3

4

5

Частоти,

6

18

31

17

6

3

Перевірити гіпотезу про то, що розподіл кількості аварі підпорядковується закону Пуассона. Рівень значущості прийнять =0,10 та=0,05. Результати оформіть графічно.

ЗАВДАННЯ  12

Задача  № 2

У лабораторії при випробуванні електронної апаратури фіксувалася деяка кількість відмов. Результати випробувань наводяться нижче:

Кількість відмов

0

1

2

3

Кількість випробувань

42

10

4

3

Перевірити гіпотезу  про те, що кількість відмов має розподіл Пуассона, прийнявши =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 3

Передбачаючи, що залежність обсягу продукції (Y) від поточного року (X) має вигляд ,  знайти методом найменших квадратів параметри a и b,  якщо відомий обсяг продукції в 1932–1938 рр.

X

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

Y

45,5

48,5

55,8

65,7

86,0

96,3

105,0

Результати оформити графічно.

Задача  № 4

У лабораторії при випробуванні електронної апаратури фіксувалася деяка кількість відмов. Результати випробувань наводяться нижче:

Кількість відмов

0

1

2

3

Кількість випробувань

42

10

4

3

Перевірити гіпотезу  про те, що кількість відмов має розподіл Пуассона, прийнявши =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Передбачаючи, що залежність обсягу продукції (Y) від поточного року (X) має вигляд ,  знайти методом найменших квадратів параметри a и b,  якщо відомий обсяг продукції в 1992–1998 рр.

X

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Y

25,5

28,5

35,8

45,7

66,0

76,3

95,0

Результати оформити графічно.