Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 6

Чи можна вважати, що ці вправи поліпшили здатність учнів в розв’язанні задач? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 3

Дослідження залежності часу t,  що потрібен для рішення систем лінійних рівнянь однакової ступені складності від порядку системи  n  дано в наступній таблиці:

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t,  хв.

12

35

75

130

210

315

445

600

800

Вважаючи, що ,  знайти значення параметрів A и  методом найменших квадратів. Результати оформити графічно.

Задача  № 4

У міській лікарні спостерігався розподіл червоних кров’яних кульок по 169 відділеннях приладу. Кількості  відділень, що містять по  червоних кров'яних кульок, наведені в таблиці.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

5

8

13

14

15

15

21

13

14

15

16

17

18

19

20

21

18

17

16

9

6

3

2

2

1

Знайти середні значення кількості червоних кров'яних кульок в одному вiддiленнi. Прийнявши знайдене значення за параметр  розподілу Пуассона, переварити за допомогою -критерію гіпотезу про те, що вибірка узгоджується з розподілом Пуассона. Вибрати =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Дослідження залежності часу t,  що потрібен для рішення систем лінійних рівнянь однакової ступені складності від порядку системи  n  дано в наступній таблиці:

N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tхв

7

15

55

103

211

415

645

810

1100

Вважаючи, що ,  знайти значення параметрів A и  методом найменших квадратів. Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  10

Задача  № 2

Передбачається, що застосування нової технології у виробництві мікросхем призведе до збільшення виходу придатної продукції. Результати контролю двох партій продукції, виготовлених за старою i новою технологіями, наведені нижче:

Вироби

Стара технологія

Нова технологія

Придатні

140

185

Непридатні

10

15

Всього

150

200

Чи підтверджують ці результати припущення про збільшення виходу придатної продукції? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 3

Обсяг продукції (Y) за сім років (X) характеризується наступними даними:

X,  рік

1

2

3

4

5

6

7

Y, ум. од.

0,5

0,5

1,5

3,5

6,5

10,5

15,5

Побудувати залежність Y від X по параболі . Результати оформити графічно.

Задача  № 4

При 50 підкиданнях монети "герб" з'явився 20 разів. Чи можна вважати монету симетричною? Прийняти =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Обсяг продукції (Y) за сім років (X) характеризується наступними даними:

X,  рік

1

2

3

4

5

6

7

Y, ум. од.

0,55

0,55

1,44

3,76

6,77

10,82

15,65

Побудувати залежність Y від X по параболі . Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  11

Задача  № 2

Передбачається, що один з двох приладів, які визначають швидкість автомобіля, має систематичну помилку (завищення). Для перевірки цього припущення визначили швидкість 10 автомобілів, причому швидкість кожного з них фіксувалася одночасно двома приладами. Отримані наступні дані: