Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 5

Обсяг продуктів (Y) за 1990–1997 рр. (X)  наведені в наступній таблиці:

    X

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Y в % к 1950 р.

100

116

122

134

144

165

180

219

Вважаючи, що залежність Y від X лінійна, ,  знайти параметри a та b за методом найменших квадратів. Вважаючи також, що залежність X від Y лінійна, , знайти параметри c та d за методом найменших квадратів. Виявити зв’язок між знайденими коефіцієнтами. Результати оформити графічно.

Задача  № 4

Стверджується, що результат дії ліків залежить від способу їх застосування.

Результат

Спосіб 1

Спосіб 2

Спосіб 3

Несприятливий

11

17

16

Сприятливий

20

23

19

Перевірити це твердження при  = 0,10 та  = 0,05.

Задача  № 5

Вісім разів при різних значеннях ознаки X було виміряло значення ознаки Y.  Отримані результати наводяться в наступній таблиці:

X

0,30

0,91

1,50

2,00

2,20

2,62

3,00

3,30

Y

0,23

0,45

0,47

0,62

0,89

1,18

1,35

1,50

Вважаючи теоретично, що y=ax+b,  знайти a та b. Вважаючи також, що x=cy+d,  знайти c та d.  Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  8

Задача  № 2

Результати дослідження міцності на стиснення (випадкова величина X) 200 зразків бетону представлені в вигляді статистичного ряду:

Інтервали міцності,  кг/см

Частоти, 

190–200

10

200–210

26

210–220

56

220–230

64

230–240

30

240–250

14

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про нормальний закон розподілу міцності на стиснення. Рівень значущості прийняти =0,10 та  = 0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 3

Стверджується, що результат дії ліків залежить від способу їх застосування.

Результат

Спосіб 1

Спосіб 2

Спосіб 3

Несприятливий

11

17

16

Сприятливий

20

23

19

Перевірити це твердження при =0,10 та =0,05.

Задача  № 4

Нижче наводиться час (в секундах) розв'язання контрольних задач учнями до i після спеціальних вправ по усному рахунку.

До вправ

87

61

98

90

74

83

72

81

75

83

85

Після вправ

50

45

79

88

65

52

79

84

61

52

85

Чи можна вважати, що ці вправи поліпшили здатність учнів в розв’язанні задач? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 5

Обсяг продуктів (Y) за 1990–1997 рр. (X)  наведено в наступній таблиці:

    X

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Y (в %)

100

116

122

134

144

165

180

219

Вважаючи, що залежність Y від X лінійна,  , знайти параметри a та b за методом найменших квадратів. Вважаючи також, що залежність X від Y лінійна, , знайти параметри c та d за методом найменших квадратів. Установить зв’язок між знайденими коефіцієнтами. Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  9

Задача  № 2

Нижче наводиться час (в секундах) розв'язання контрольних задач учнями до i після спеціальних вправ по усному рахунку.

До вправ

87

61

98

90

74

83

72

81

75

83

85

Після вправ

50

45

79

88

65

52

79

84

61

52

85