Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 4

Задача  № 5

Зміст нікотину (в мг) для двох марок сигарет характеризується наступними даними:

Марка  A

24

26

25

22

Марка  B

27

28

25

29

Зазначають лі ці результати на різницю в змісті нікотину в сигаретах цих марок? Прийняти  = 0,10 та   = 0,05.

ЗАВДАННЯ  6

Задача  № 2

Випробовувалася чутливість приймачів. Дані наведені в таблиці; в першому рядку – інтервали чутливості в мікровольтах, у другому – середні точки цих інтервалів , в третьому – кількість приймачів , чутливість яких виявилася в цьому інтервалі.

Інтервал

25-75

75-125

125-175

175-225

225-275

50

100

150

200

250

0

0

1

5

9

Інтервал

275-325

325-375

375-425

425-475

475-525

300

350

400

450

500

6

8

6

2

2

Інтервал

525-575

575-625

625-675

675-725

725-775

550

600

650

700

750

0

1

1

0

0

За допомогою -критерію перевірити гіпотезу про те, що вибірка витягнута з нормальної сукупності. Прийняти =0,05  та  =0,10. Результати оформити графічно.

Задача  № 3

Ставлення глядачів до включення даної передачі в програму виразилося наступними даними:

Позитивне

Негативне

Байдуже

Чоловіки

14

24

2

Жінки

29

36

15

Чи можна вважати, що ставлення до включення даної передачі в програму не залежить від статі глядача? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 4

Отримані наступні дві групи даних (див. дві таблиці).

40,25  40,37  40,33  40,28  40,29  40,41  40,35  40,28  40,29  40,27

40,35  40,35  40,41  40,30  40,33  40,40  40,34  40,46  40,39  40,38

40,45  40,44  40,35  40,40  40,31  40,33  40,34  40,32  40,39  40,37

40,39  40,30  40,33  40,32  40,36  40,34  40,43  40,31  40,37  40,36

40,40  40,34  40,38  40,32  40,34  40,30  40,36  40,31  40,38  40,35

40,42  40,31  40,33  40,42  40,30  40,43  40,34  40,36  40,36  40,32

40,35  40,35  40,30  40,36  40,33  40,37  40,31  40,34  40,37  40,37

40,32  40,32  40,33  40,35  40,30  40,34  40,34  40,34  40,41  40,36

За допомогою критерію Колмогорова-Смірнова перевірити гіпотезу про те, що обидві ці наведені вибірки витягнуті з однієї i тієї ж генеральної сукупності. Вибрати =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Результати дослідження міцності на стиснення (випадкова величина X) 200 зразків бетону представлені в вигляді статистичного ряду:

Інтервали міцності,  кг/см

Частоти, 

190–200

12

200–210

28

210–220

59

220–230

74

230–240

36

240–250

19

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про нормальний закон розподілу міцності на стиснення. Рівень значущості прийняти =0,05 та =0,10. Результати відобразити графічно.

ЗАВДАННЯ  7

Задача  № 2

Вісім разів при різних значеннях ознаки X було виміряло значення ознаки Y.  Отримані результати наводяться в наступній таблиці:

X

0,30

0,91

1,50

2,00

2,20

2,62

3,00

3,30

Y

0,20

0,43

0,31

0,52

0,81

0,68

1,15

0,85

Вважаючи теоретично, що y = ax+b,  знайти a і b. Вважаючи також теоретично, що x = cy+d,  знайти c і d.  Результати оформити графічно.

Задача  № 3