Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 2

Відповідь

Курс
I
II
III

Ні

15

18

0

Не знаю

8

5

7

Так

0

    30

25

Чи підтверджують ці дані припущення про то, що відношення до куріння студентів різних курсів є різним?  Прийняти  = 0,01 та  = 0,05.

Задача  № 3

Амплітуда коливань визначалася двома лаборантами. Перший лаборант по 10 спостереженнях набув середнього значення амплітуди  = 81 мм,  а другий лаборант по 15 спостереженнях отримав  = 84 мм.

У припущенні, що дисперсії вимірювань двома лаборантами відомі i дорівнюють  = 64 мм  та   = 64 мм для першого i другого відповідно, знайти 99%-й довірчий інтервал для різниці середніх   i  .

Чи можна вважати, що результати лаборантів дійсно різняться?

Задача  № 4

Отримані наступні дві групи даних (див. дві таблиці).

40,25  40,37  40,33  40,28  40,29  40,41  40,35  40,28  40,29  40,27

40,35  40,35  40,41  40,30  40,33  40,40  40,34  40,46  40,39  40,38

40,45  40,44  40,35  40,40  40,31  40,33  40,34  40,32  40,39  40,37

40,39  40,30  40,33  40,32  40,36  40,34  40,43  40,31  40,37  40,36

40,40  40,34  40,38  40,32  40,34  40,30  40,36  40,31  40,38  40,35

40,42  40,31  40,33  40,42  40,30  40,43  40,34  40,36  40,36  40,32

40,35  40,35  40,30  40,36  40,33  40,37  40,31  40,34  40,37  40,37

40,32  40,32  40,33  40,35  40,30  40,34  40,34  40,34  40,41  40,36

За допомогою критерію Колмогорова-Смірнова перевірити гіпотезу про те, що обидві ці наведені вибірки витягнуті з однієї i тієї ж генеральної сукупності. Вибрати =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

Стверджується, що результат дії ліків залежить від способу їх застосування. Прийняв рівень значущості =0,10 та =0,05, перевірить це ствердження за наступними даними:

Результати

 перевірки

Спосіб  застосування
A
B
C

Несприятливий

11

17

16

Сприятливий

20

23

19

ЗАВДАННЯ  3

Задача  № 2

Передбачається, що застосування нової технології у виробництві мікросхем призведе до збільшення виходу придатної продукції. Результати контролю двох партій продукції, виготовлених за старою i новою технологіями, наведені нижче:

Вироби

Стара технологія

Нова технологія

Придатні

140

185

Непридатні

10

15

Всього

150

200

Чи підтверджують ці результати припущення про збільшення виходу придатної продукції? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 3

Відношення глядачів до однієї з телепередач виразилось даними:

Позитивне

Байдуже

Негативне

Чоловіки

14

24

2

Жінки

29

36

15

Чи можна вважати, що відношення до даної телепередачі не залежить від полу глядача? Прийняти =0,10 та =0,05.

Задача  № 4

Випробовувалася чутливість приймачів. Дані наведено в таблиці; в першому рядку – інтервали чутливості в мікровольтах, у другому – середні точки цих інтервалів , в третьому – кількість приймачів , чутливість яких виявилася в цьому інтервалі.

Інтервал

25-75

75-125

125-175

175-225

225-275

50

100

150

200

250

0

0

1

5

9

Інтервал

275-325

325-375

375-425

425-475

475-525

300

350

400

450

500

6

8

6

2

2

Інтервал

525-575

575-625

625-675

675-725

725-775

550

600

650

700

750

0

1

1

0

0