Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 11

Чи можна вважати, що вся партія приладів не задовольняє технічним умовам, якщо: а) =0,10;  б) =0,05?

Задача  № 3

При вимірюванні продуктивності двох агрегатів (A i B) отримано наступні результати (в кг) речовини за годину роботи:

№ виміру

1

2

3

4

5

Агрегат A

14,1

10,1

14,7

13,7

14,0

Агрегат Б

14,0

14,5

13,7

12,7

14,1

Чи можна вважати, продуктивність агрегатів A та B однаковою, припускаючи, що обидві вибірки отримані з нормально розподілених генеральних сукупностей? Прийняти =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 4

При 600 підкиданнях шестигранної гральної кості шістка з’явилася 75 разів. Чи вірна гіпотеза про те, що ймовірність появи шістки менш ніж 1/6, якщо =0,01 або =0,10?

Задача  № 5

Обсяг продуктів (Y) за 1984–1991 рр. (X)  наведені в наступній таблиці:

    X

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

Y в % к 1984 р.

100

166

180

118

244

269

208

329

Вважаючи, що залежність Y від X лінійна, , знайти параметри a та b за методом найменших квадратів. Вважаючи також, що залежність X від Y лінійна, , знайти параметри c та d за методом найменших квадратів. Установить зв’язок між знайденими коефіцієнтами. Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  20

Задача  № 2

До наладки верстата була перевірена точність виготовлення 10 втулок i знайдено значення оцінки СКВ діаметра =8,1 мкм. Після наладки зазнало контролю ще 15 втулок i отримано нове значення СКВ =8,15 мкм.

Чи можна вважати, що внаслідок наладки верстата точність виготовлення втулок збільшилася? Прийняти =0,05 та =0,10.

Задача  № 3

При різних значеннях ознаки X було виміряне значення ознаки Y.  Отримані результати наводяться в наступній таблиці:

X

0,30

0,91

1,50

2,00

2,20

2,62

3,00

3,30

Y

0,22

0,45

0,33

0,54

0,83

0,70

1,17

0,87

Вважаючи теоретично, що y = ax+b, знайти a та b. Вважаючи теоретично, що x = cy+d, знайти c та d. Результати оформити графічно.

Задача  № 4

При 120 підкиданнях гральної шестигранної кості на верхній грані одиниця випала  = 25 разів, двійка  = 19, трійка  = 15, четвірка  = 22, п’ятірка  = 15  i, нарешті, шістка  = 21 раз. Чи узгоджується це з тим, що гральна кість правильної форми? Вибрати =0,10 та =0,05.

Задача  № 5

Дослідження залежності часу t,  що потрібен для рішення систем лінійних рівнянь однакової ступені складності від порядку системи  n  дано в наступній таблиці:

N

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tхв

5

15

45

85

160

295

545

660

940

Вважаючи, що ,  знайти значення параметрів A и  методом найменших квадратів. Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  21

Задача  № 2

У міській лікарні спостерігався розподіл червоних кров'яних кульок по 169 віддаленнях приладу. Кількості  відділень, що містять по  червоних кров'яних кульок, вказані в таблиці.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

3

5

8

13

14

15

15

21

13

14

15

16

17

18

19

20

21

18

17

16

9

6

3

2

2

1