Завдання по дисципліні “Теорія ймовірностей і математична статистика” для студентів факультету електроніки та інформаційних технологій. Модуль 3, страница 10

Залежність ознаки Y від ознаки X характеризується таблицею:

X

 2

1

 0

 1

2

3

Y

  -4

-3

-3

-1

4

8

Вважаючи, що , знайти параметри цієї залежності, використовуючи метод найменших квадратів. Вважаючи також, що , знайти параметри цієї залежності, використовуючи метод найменших квадратів. Результати оформити графічно.

Задача  № 4

При 600 підкиданнях шестигранної гральної кості шістка з’явилася 75 разів. Чи можна стверджувати, що гральна кість симетрична i однорідна? Прийняти =0,10  та =0,05.

Задача  № 5

Результати дослідження міцності на стиснення (випадкова величина X) 200 зразків бетону представлені в вигляді статистичного ряду:

Інтервали міцності,  кг/см

Частоти, 

190–200

13

200–210

29

210–220

59

220–230

64

230–240

32

240–250

17

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про нормальний закон розподілу міцності на стиснення. Рівень значущості прийняти =0,01, =0,05 та  =0,10. Результати оформить графічно.

ЗАВДАННЯ  18

Задача  № 2

Стверджується, що результат дії ліків залежить від способу їх застосування. Прийняв рівень значущості =0,05, перевірить це ствердження за наступними даними:

Результати

 Перевірки

Спосіб  застосування
A
B
C

Несприятливий

10

16

15

Сприятливий

22

24

21

Задача  № 3

Результати дослідження міцності на стиснення (випадкова величина X) 200 зразків бетону представлені в вигляді статистичного ряду:

Інтервали міцності,  кг/см

Частоти, 

190–200

11

200–210

27

210–220

57

220–230

62

230–240

30

240–250

15

Потрібно перевірити нульову гіпотезу про нормальний закон розподілу міцності на стиснення. Рівень значущості прийняти та  =0,10. Результати оформити графічно.

Задача  № 4

Годинники, що виставлені у вітринах годинникових магазинів, показують випадковий час.  Пропонується гіпотеза, що свідчення цих годинників у вітринах великої кількості магазинів розподілені рівномірно в інтервалі (0;12). Спостереження 500 вітрин 500 магазинів дали наступну вибірку (весь інтервал (0;12) розбитий на 12 часових інтервалів):

Час

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість

вибіркових

значень

31

24

44

29

31

35

31

23

27

31

37

29

Чи узгоджуються ці дані з гіпотезою про рiвномiрнiсть часу цих годинників?  Вибрати =0,10 та =0,05. Результати оформити графічно.

Задача  № 5

При різних значеннях ознаки X було виміряне значення ознаки Y.  Отримані результати наводяться в наступній таблиці:

X

0,30

0,91

1,50

2,00

2,20

2,62

3,00

3,30

Y

0,22

0,45

0,33

0,54

0,83

0,70

1,17

0,87

Вважаючи теоретично, що y=ax+b,  знайти a і b.  Вважаючи теоретично, що x=cy+d,  знайти c і d.  Результати оформити графічно.

ЗАВДАННЯ  19

Задача  № 2

Відповідно до технічних умов середній час безвідмовної роботи для приладів з великої партії повинен складати не менш 1000 годин з середньоквадратичним відхиленням  = 75 годин. Вибіркове середнє часу безвідмовної роботи для випадково відібраних 25 приладів дорівнює 967 годин. Передбачимо, що СКВ часу безвідмовної роботи для приладів у вибірці збігається з СКВ часу безвідмовної роботи всієї партії.