Відповіді на тест на 3 бали з дисципліни "Бази даних", страница 2

12. Який з висловів, що приводяться нижче, є визначенням функціональної залежності?

Говорять, що відносно R атрибут Y функціонально залежить від атрибуту X в тому і лише у тому випадку, коли кожному значенню атрибуту X відповідає в точності одне значення атрибуту Y. (Атрибути X і Y можуть бути складеними).

13. Відношення знаходиться в 2НФ, якщо

воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.

14. Відношення знаходиться в 3НФ, якщо

воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.

15. Вкажіть автора реляційної моделі

Codd

Кодд

16. Виберіть термін, який не належить до нотації IDEF0 

процес

дуга

17. Якщо в SQL-запиті в команді UPDATE відсутня речення WHERE, то

Змінюються всі рядки в таблиці 

18. Підзапит в SQL

обов'язково повинен повертати одне значення одного стовпця

повинен повертати значення одного стовпця

може повертати по одному значенню декількох стовпців

може повертати декілька значень декількох стовпців

18(2). Подмножество данных что возвращается SELECT…FROM…-рядков.

19. Оператор BETWEEN в SQL-запиті:

визначає діапазон значень, в який повинні потрапляти значення, що перевіряються

20. Речення WHERE в SQL-запиті:

дозволяє встановлювати предикати, умова яких може бути вірною або невірною для будь-якого запису таблиці

Бази даних «3»

1. Виберіть правильне визначення повної ФЗ: 

А --> B і В не залежить від підмножини атрибутів детермінанта А

2. Виберіть правильне продовження фрази "інформаційні системи діляться на 2 типу ...

OLTP та OLAP";

3. Виберіть неправильні характеристики бази даних:

не великі обсяги інформації.

вертикальна неоднорідність даних;

4. Виберіть правильне визначення бізнес - правила:

логіка об'єкта, що моделюється програмою;

5. Виберіть термін не пов'язаний з нотацією DFD

внутрішня сутність

6. Виберіть правильне продовження фрази "нормалізація - це ...

процес уточнення й перегрупування атрибутів сутностей відповідно до нормальних форм".

7. Виберіть вірне продовження фрази "Аномалія видалення - це ...

порушення достовірності даних";

8. Яка підмножина даних повертається SQL-командою

SELECT Ow    FROM Owner  WHERE AdO = 'Миру 36'

горизонтальна (рядков)

9. Укажіть базову структуру реляційної моделі даних:

відношення;

10. Укажіть неіснуючу модель зберігання даних:

функціональна;

11. Як визначається поняття атрибуту в рамках моделі "Сутність-Зв'язок"?

Атрибутом сутності є будь-яка деталь, яка служить для уточнення, ідентифікації, класифікації, числової характеристики або виразу стану сутності.

11(2). Первичный ключ-совокупность полей что однозначно идент. Запись.

12. Який з висловів, що приводяться нижче, є визначенням функціональної залежності?

Говорять, що відносно R атрибут Y функціонально залежить від атрибуту X в тому і лише у тому випадку, коли кожному значенню атрибуту X відповідає в точності одне значення атрибуту Y. (Атрибути X і Y можуть бути складеними).

13. Відношення знаходиться в 2НФ, якщо

воно знаходиться в 1НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.

14. Відношення знаходиться в 3НФ, якщо

воно знаходиться в 2НФ і кожен неключовий атрибут функціонально повно залежить від ключа.

15. Вкажіть автора реляційної моделі

Codd

Кодд

16. Виберіть термін, який не належить до нотації IDEF0 

процес

дуга

17. Якщо в SQL-запиті в команді UPDATE відсутня речення WHERE, то

Змінюються всі рядки в таблиці 

18. Підзапит в SQL

обов'язково повинен повертати одне значення одного стовпця

повинен повертати значення одного стовпця

може повертати по одному значенню декількох стовпців

може повертати декілька значень декількох стовпців

18(2). Подмножество данных что возвращается SELECT…FROM…-рядков.

19. Оператор BETWEEN в SQL-запиті:

визначає діапазон значень, в який повинні потрапляти значення, що перевіряються

20. Речення WHERE в SQL-запиті:

дозволяє встановлювати предикати, умова яких може бути вірною або невірною для будь-якого запису таблиці