Визначення середньої, модальної та медіанної вартості основних виробничих фондів підприємств галузі. Визначення середнього розміру торговельної площі підприємств роздрібної торгівлі

Страницы работы

Содержание работы

Розрахункова робота

Задача 1

Дані про вартість основних виробничих фондів (ОВФ) 20-ти підприємств галузі наведені в таблиці.

№ підприємства та вартість його основних фондів, млн грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

66

46

81

45

90

52

74

20

83

61

70

3

53

76

93

28

67

32

26

81

Необхідно:

1)  згрупувати підприємства за вартістю ОВФ, сформувавши інтервальний ряд розподілу з рівними інтервалами та необхідною кількістю груп;

2)  результати групування відобразити графічно;

3)  на основі сформованого ряду визначити середню, модальну та медіанну вартість ОВФ;

4)  за результатами розрахунків зробити відповідні висновки.

Розв’язання:

Перш ніж приступити до групування та зведення необхідно візначити кількість груп та розмір інтервалів кожної групи:

, де  - розмір інтервалу,  – максимальне значення ОВФ,  - мінімальне значення ОВФ,  – кількість груп.

Кількість груп

групи підприємств за вартістю ОВФ

кількість підприємств

S

Середина інтервалa

Хі*fi

1

3 - 13

1

1

8

8

2

13 - 23

1

2

18

18

3

23 - 33

3

5

28

84

4

33 - 43

0

5

38

0

5

43 - 53

3

8

48

144

6

53 - 63

2

10

58

116

7

63 - 73

3

13

68

204

8

73 - 83

4

17

78

312

9

83 - 93

3

20

88

264

За отриманими даними побудуємо таблицю та визначемо кількість підприємств які входять до кожного з інтервалів, також побудуємо стовпчик накопичених частот:

Сформувавши інтервальний ряд розподілу з рівними інтервалами та необхідною кількістю груп будуємо гістограму залежності підприємств за вартістю ОВФ:

На основі сформованого ряду визначаємо середню, модальну та медіанну вартість ОВФ:

Модальну вартість ОВФ визначаємо за формулою для інтервальних рядів:

 , де

Визначемо модальний інтервал: 73 – 83;

 млн. грн;

Визначаємо порядковий номер медіани у сукупності:

;

;

За даною формулою визначаємо медіану:

, де  – попереднє значення накопиченої частоти.

 млн. грн;

 

млн. грн

Висновки: з визначенням модальної вартості ми визначили, що найбільш типовим підприємством є підприємство з вартістю ОВФ 83 млн. грн., з отриманого значення медіани бачемо, що у половині підприємств вартість ОВФ складає більше 63 млн грн, а у іншій половині менше 63 млн. грн, середня вартість ОВФ складає 57,5 млн. грн..

Робота над помилками:

Задача 2

Виробництво продукції різновидів А, Б, В та чисельність робітників на підприємстві у І і ІІ кварталі характеризується даними, наведеними у таблиці.

І квартал

ІІ квартал

А

Б

В

чисельність робітників

А

Б

В

чисельність робітників

1,1

3,8

9,1

292

3,3

4,5

10,2

298

Визначити:

1)  відносні величини структури виробництва продукції по кожному із кварталів, оформивши результати у вигляді таблиці і відобразивши за допомогою секторних діаграм, а також зробити висновки про структурні зрушення у виробництві;

2)  відносну величину динаміки сумарного виробництва зазначених видів продукції;

3)  відносні величини інтенсивності (продуктивності праці) сумарного виробництва продукції у І та ІІ кварталі;

4)  за результатами розрахунків зробити висновки.

I квартал

II квартал

Продукція:

Вир.продукції

ВВС:

Продукція:

Вир.продукції

ВВС:

А

1,1

7,86%

А

3,3

18,33%

Б

3,8

27,14%

Б

4,5

25,00%

В

9,1

65,00%

В

10,2

56,67%

14

100,00%

18

100,00%

ВВС для І квартала:

ВВС для ІІ квартала:

ВВД:

ВВІ для І квартала:

ВВІ для І квартала:

Висновки: з визначення ВВС бачемо що виробництво продукції А значно підвищилось, але для продукції Б та В незначно погіршилось

Робота над помилками:

Задача 3

З метою визначення середнього розміру торговельної площі підприємств роздрібної торгівлі проведено їх вибіркове обстеження, в результаті якого отримано наступні дані :

Розподіл підприємств за розміром торговельної площі, м2

Спосіб та % відбору

Ймовірність

x

до 24

24–32

32–40

40–48

48–56

понад 56

власне випадковий повторний, 7%

0,978

f

3

5

8

10

12

4

Визначити:

1)  середній розмір торговельної площі;

2)  дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації;

3)  граничну помилку вибіркової середньої та довірчі межі генеральної середньої з заданою ймовірністю (p);

4)  за результатами розрахунків зробити висновки.

Розподіл підприємств за розміром торговельної площі, м2

x

f

х

Середина интервала хі

хі*fі

(xi-x)2*fi

до 24

3

0-24

12

36

2716,2243

24-32

5

24-32

28

140

992,6405

32-40

8

32-40

36

288

296,7048

40-48

10

40-48

44

440

36,481

48-56

12

48-56

52

624

1178,4972

понад 56

4

56-64

60

240

1283,0724

42

232

1768

6503,620

 (cукупність неоднорідна)

t - коефіцієнт довіри (для нашого випадку він буде рівний 2.27)

35.33 ≤ x ≤ 48.85

Висновок: зміна площі можлива в межах 35.33 ≤ x ≤ 48.85 м2

Робота над помилками:

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
43 Kb
Скачали:
0