Аналіз діяльності фірми в умовах інфляції, страница 3

 – сумарне накопичення для моделі з інфляцією (3.3), номінальне при корекції параметрів;

 – сумарне накопичення для моделі з інфляцією (3.3), реальне при корекції параметрів;

 – сумарне накопичення для моделі без інфляції (2.7);

 – сумарне накопичення для моделі з інфляцією (3.3), реальне без корекції параметрів;

 – накопичена величина можливих збитків, що обчислюються як різниця між реальним сумарним накопиченням  при корекції параметрів і реальним сумарним накопиченням  без корекції параметрів за умови інфляції.

2 Побудувати графіки залежності накопиченої величини можливих збитків для ()-го бізнес-циклу від некоригованих „ножиць цін”  та величини кредиту .

3 Проаналізувати результати, давши відповіді на запитання.

3.1 Які два стовпці таблиці 3.1 виявилися рівними? Що це означає? Чи правильно була організована політика фірми, виходячи з мети завдання. Завдяки чому отриманий такий результат?

В таблиці однакові стовпці: – сумарне накопичення для моделі з інфляцією (3.3), реальне при корекції параметрів;  – сумарне накопичення для моделі без інфляції (2.7); Всі параметри скореговані таким чином, що фірма в умовах інфляції працює так, що інфляція начебто відсутня. Отже, політика фірми була правильно організована.

3.1 Як треба скоригувати умови (3.6)-(3.8), щоб фірма в умовах інфляції отримувала накопичення власних коштів, реальне значення якого більше номінального для заданого базового періоду?

Для беззбиткової роботи фірми в умовах інфляції необхідно скорегувати такі параметри: „ножиць цін”, циклічну процентну ставку, позичкові кошти відповідно до умов:

На практиці данні рівності слід перетворити на нерівності “≥”.

3.2 Які умови необхідні для стаціонарності моделі (3.3), в якій відповідні параметри коригуються за формулами (3.6)-(3.8)?

Для стаціонарності моделі норма накопичення, „ножиці цін”, кредит, річна процента ставка й ставки податків та індекс цін повинні не змінюються з часом.

3.3 Для якої схеми кредитування (диференціальної чи ануїтетної) можливі збитки від правильної політики фірми в умовах інфляції більші?

Можливі збитки для фірми в умовах інфляції для диференціальної схеми більші, оскільки ця схема передбачає більшої частини грошей на початку кредитного періоду, коли гроші менше зазнали впливу інфляції.

3.4 За таблицею 3.1 визначити, який з керованих параметрів підлягає найбільшому коригуванню. Який з керованих параметрів на практиці коригувати найлегше, а який найскладніше?

Згідно таблиці найбільше корегуються кредитні кошти, а найменше «ножиці цін».

3.5 Використовуючи побудовані графіки, пояснити, як ножиці цін та величина кредиту впливають на накопичену величину можливих збитків фірми. Дати економічну інтерпретацію отриманим результатам.

Збільшення «ножиць цін» призводить до зростання прибутків оскільки фірма отримує більше прибутку від продажу придбаного товару.

Збільшення величини кредиту під час інфляції призводить до зростання прибутків, оскільки гроші знецінюються.