Аналіз діяльності фірми в умовах інфляції

Страницы работы

Содержание работы

Теоретична частина

Індекс цін  визначається як відношення ціни ринкової корзини в -му бізнес-циклі до ціни тієї самої ринкової корзини в -му (базовому) бізнес-циклі. Залежно від структури ринкової корзини розрізняють індекс споживчих цін, індекс цін виробників, дефлятор ВВП тощо. Якщо індекс цін , то кажуть, що має місце дефляція, а якщо  – інфляція. Очевидно, більш небезпечною для прибутковості бізнес-процесу є інфляція.

Нехай  – сумарне накопичення фірми в -му бізнес-циклі в умовах інфляції (номінальне накопичення). Тоді сумарне накопичення  в цінах базового періоду (реальне накопичення) можна обчислити за формулою

                                                .                                        (3.1)

Аналогічно можна сказати про реальне та номінальне значення кредиту, сумарних витрат або інших величин, які вимірюються у грошових одиницях.

Зауважимо, що якщо відомі  індексів цін , , ..., , обчислених щодо попереднього бізнес-циклу, то індекс цін , обчислений щодо бізнес-циклу, який передує початковому, буде дорівнювати добутку всіх індексів цін:

                                   .                           (3.2)

Іншим показником інфляції є темп інфляції , що визначається як відношення індексу цін в -му бізнес-циклі до індексу цін у базовому бізнес-циклі.

Модифікуємо модель бізнес-процесу (2.7) з урахуванням інфляції. Залишаючи незмінними норму накопичення  та ставки ПДВ  і податку на прибуток , запишемо модель (2.7) у вигляді

                                            ,                                    (3.3)

,

.

Часто в умовах інфляції перед фірмою стоїть задача отримання доходу, реальне значення якого дорівнює номінальному значенню деякого базового періоду. Іншими словами, задача полягає в коригуванні всіх керованих параметрів таким чином, щоб фірма працювала, ніби не помічаючи інфляції. Математично це означає отримати умови, за яких  моделі (2.7) буде дорівнювати  моделі (3.3) для всіх .

Враховуючи (3.1), реальне накопичення власних коштів  в умовах інфляції буде визначатися за формулою

,

де  – коефіцієнт при  в моделі (3.3). Тоді якщо  – коефіцієнт при  в моделі (2.7), то для виконання рівності

необхідне виконання умов

                                               ,                                        (3.4)

                                                .                                        (3.5)

Після відповідних розрахунків з (3.4) випливає, що першою умовою беззбиткової роботи фірми в умовах інфляції є умова для „ножиць цін”:

                .        (3.6)

З (3.5) випливає друга умова беззбиткової роботи фірми в умовах інфляції – умова на циклічну процентну ставку:

                          .                   (3.7)

Третьою умовою є умова на позичкові кошти , що вже використовувалася під час розрахунків:

                                               .                                       (3.8)

Отже, коригуючи „ножиці цін”, циклічну процентну ставку і величину кредиту відповідно до умов (3.6)-(3.8), фірма буде отримувати накопичення власних коштів, реальне значення якого подане в цінах бізнес-циклу, що передує початковому.

Практична частина

Для аналізу діяльності фірми в умовах інфляції провести імітацію бізнес-процесу за допомогою моделі (3.3) та скласти політику діяльності фірми, яка б забезпечувала отримання сумарного накопичення, реальне значення якого дорівнює номінальному. Вихідні дані вибрати з таблиці 3 додатка.

Вхідні дані:

Ном

, %

, %

, %

40

100,5

101,0

102,5

1. Побудувати розрахункову таблицю.

Таблиця 3.1 – Моделювання бізнес-процесу у нестабільній економіці з та без корекції параметрів

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0