Алгоритм RSA: Методичні вказівки до виконання і оформлення практичної роботи № 5, страница 3

2.  Ваш варіант =(Номер у списку групи) mod 25;

3.  Буквам поставити у відповідність числа в інтервалі [0..потужність_алфавіту-1] (наприклад, букві
а ®0, б® 1, в® 2  та інше);

4.  Для піднесення до степеню використовувати процедуру швидкого піднесення до степеня по модулю.

5.  Алгоритми для знаходження НСД, секретного ключа, знаходження простих чисел, для піднесення до степеню по модулю необхідно реалізувати самостійно, забороняється використовувати готові класи, бібліотеки, функції в яких реалізовані вищезгадані алгоритми.


Варіанти завдань

Таблиця 1.

 п/п

A

B

Алфавіт

1

1000

3000

Спецсимволи (- ? ;), цифри й заголовні букви англійського алфавіту

2

1500

4000

Цифри, спецсимвол  (#) і заголовні букви українського алфавіту

3

2000

4500

Цифри, заголовні букви російського алфавіту й спецсимвол ( * )

4

2500

5000

Цифри, спецсимвол(@) і малі літери російського алфавіту

5

3000

6000

Цифри, спецсимвол (\) і заголовні букви англійського алфавіту

6

3500

7000

Цифри, спецсимволи ( _ , =)і заголовні букви англійського алфавіту

7

4000

8000

Спецсимволи (& / , ~), цифри й малі літери російського алфавіту

8

4500

9000

Цифри, спецсимволи(+ -) і заголовні букви російського алфавіту

9

5000

9500

Спецсимволи( / \) , цифри й малі літери англійського алфавіту.

10

5500

11000

Цифри, спецсимволи (% + -) і малі літери українського алфавіту

11

6000

12000

Цифри, малі  літери англійського алфавіту й спецсимволи (: . /)

12

6500

13500

Цифри, малі  літери англійського алфавіту й спецсимволи (|)

13

7000

14000

Заголовні букви українського алфавіту й малі літери англійського алфавіту

14

10000

15000

Малі літери англійського алфавіту, спецсимвол (=) і цифри 

15

10500

16000

Заголовні букви англійського алфавіту, цифри й спецсимволи (~ + -)

16

11000

17500

Цифри, спецсимвол (\) і заголовні букви англійського алфавіту

17

11500

18000

Малі літери російського алфавіту, цифри

18

12000

18500

Малі літери англійського алфавіту, спецсимволи (# ? : , № %)

19

12500

20000

Цифри, спецсимволи (& * !),  заголовні букви російського алфавіту

20

13000

21000

Малі літери російського алфавіту, цифри й спецсимволи (! ? / ^)

21

13500

21500

Спецсимвол (-), цифри й заголовні букви англійського алфавіту

22

14000

22000

Цифри, спецсимволи  (# % ! ) і заголовні букви українського алфавіту

23

14500

22500

Цифри, заголовні букви російського алфавіту й спецсимволи ( * ! ? )

24

15000

23000

Малі літери українського алфавіту, заголовні букви англійського

25

16000

23500

Заголовні букви українського алфавіту, цифри, спецсимволи(? № !  % @)


Контрольні питання

1.  Для чого призначена криптосистема RSA? Ким була розроблена?

2.  На чому базується стійкість алгоритму RSA?

3.  Яка процедура зашифрування за допомогою алгоритму RSA?

4.  Яка процедура розшифрування за допомогою алгоритму RSA?

5.  Які необхідно згенерувати початкові параметри для роботи алгоритму RSA?

6.  Як згенерувати відкритий ключ  КA ?

7.  Як згенерувати секретний ключ КB ?

8.  В чому сутність алгоритму швидкого піднесення до степеню по модулю?

9.  Який алгоритм використовується для пошуку НСД і його суть?

10.  Який алгоритм використовується для пошуку секретного ключа і його суть?


Список літератури

1)  Столлингз, В. 
Криптография и защита сетей  : Принципы и практика / В. Столлинз. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2001. — 670 с. — 56-16.

2)  Усатенко, Т. М. 
Криптологія : навч. пос. / Т. М. Усатенко. — Суми : СумДУ, 2008. — 164 с.