Механізми, для забезпечення деяких специфічних, пов’язаних з обміном інформацією, служб неспростовності, що використовують асиметричні методи, страница 7

Послуга нотаріального засвідчення використовується для надання свідчення нотаріальним органом для сертифікації залучених об’єктів, сертифікації даних, що передаються та продовження часу життя існуючого маркера після його закінчення або після наступного скасування.

У першій транзакції цього механізму, запитувач  надає запит на нотаріальне засвідчення шляхом надсилання даних , які він хоче сертифікувати, де  може бути повідомленням, маркером неспростовності, геш-кодом повідомлення, геш-кодом маркера, або іншими даними, які користувач бажає сертифікувати за допомогою нотаріального органу. В другій транзакції нотаріальних орган надає відповідь, повертаючи сертифіковані дані.

Транзакція 1 – Від об’єкта  до нотаріального органу

a. Об’єкт  формує запит :

.

 може включати:

-  зазначення того факту, що  це запит на  отримання послуги нотаріального засвідчення;

-  розпізнавальний ідентифікатор об’єкта

-  розпізнавальний ідентифікатор  ;

-  дата та час генерації запиту.

b. Об’єкт   відправляє запит  або підписаний запит  до нотаріального органу.

Транзакція 2 – Від нотаріального органа  до об’єкта  

a. Нотаріальний орган перевіряє дійсність запиту

b. Нотаріальний орган відправляє маркер нотаріального засвідчення () сертифікованих даних об’єкта :

, де

.

Елемент даних  складається з таких елементів даних:

Політика (або політики) яка застосовується до свідчення.

Прапор, що вказує на послугу нотаріального засвідчення.

Розпізнавальний ідентифікатор нотаріального органа.

Дата та час генерації свідчення.

Необов’язкові дані, які потребують захисту, наприклад, розпізнавальні ідентифікатори даних , механізму електронного цифрового підпису або геш-функції та інформацію відносно сертифікатів та відносно дійсності відкритих ключів.

Образ даних , що складається з  або геш-коду від .

c. Об’єкт  перевіряє сертифіковані дані та зберігає їх.

А.3 Механізм для послуги реєстрації свідчень

Послуга реєстрації свідчень надається для збереження записів операцій і таким чином дозволяє забезпечити доступ до них з метою вирішення спорів, що можуть виникнути у майбутньому. Уповноваженому на реєстрацію свідчень довіряє власник свідчення у реєстрації та зберіганні свідчення безпечним образом.

У першій транзакції цього механізму, запитувач  надає запит на послугу реєстрації свідчення шляхом надсилання даних , які він хоче зареєструвати. (наприклад,  може бути повідомленням або маркером неспростовності). В другій транзакції уповноважений на реєстрацію свідчень надає відповідь повертаючи підтвердження про отримання.

Транзакція 1 – Від об’єкта  до уповноваженого на реєстрацію свідчень

a. Об’єкт  формує запит :

.

 може включати:

-  зазначення того факту, що  це запит на  отримання послуги реєстрації свідчення;

-  розпізнавальний ідентифікатор генератора свідчення;

-  розпізнавальний ідентифікатор об’єкта ;

-  розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на реєстрацію свідчень;

-  дата та час генерації запиту.

b. Об’єкт   відправляє запит  або підписаний запит  до уповноваженого на реєстрацію свідчень.

Транзакція 2 – Від уповноваженого на реєстрацію свідчень до об’єкта  

a. Уповноважений на реєстрацію свідчень перевіряє дійсність запиту та коректно зберігає посилання на час та  безпечним образом.

b. Уповноважений на реєстрацію свідчень відправляє підтвердження отримання до об’єкта :

 може включати:

-  зазначення того факту, що дані є підтвердженням отримання послуги реєстрацію свідчень;

-  весь або частина запиту ;

-   політика (або політики) яка застосовується до свідчення;

-  дата та час реєстрації свідчення;

-  електронний цифровий підпис уповноваженого на реєстрацію свідчень.