Механізми, для забезпечення деяких специфічних, пов’язаних з обміном інформацією, служб неспростовності, що використовують асиметричні методи, страница 4

8.3 Маркер неспростовності подання ()

Маркер  формується уповноваженим на доставку. В цьому випадку в ролі генератора свідчень виступає уповноважений на доставку . Джерело  або попередній уповноважений на доставку  відправив повідомлення  уповноваженому на доставку . Уповноважений на доставку  отримує повідомлення  та відправляє маркер  до  або попередньому агенту передачі , це надає свідчення відносно того, що повідомлення було подане для подальшої передачі.

Маркер :

-  генерується уповноваженим на доставку ;

-  відправляється  джерелу повідомлення  або попередньому уповноваженому на доставку ;

-  зберігається  або  після перевірки.

Маркер  має таку структуру:

, де

.

Необхідна для формування маркеру  інформація  складається з таких елементів даних:

Розпізнавальний ідентифікатор політики неспростовності (або політик) яка застосовується до свідчення.

Прапор, що вказує на неспростовність подання.

Розпізнавальний ідентифікатор джерела повідомлення  (необов’язковий), де дійсність ідентифікатора  могла або не могла  бути перевірена .

Розпізнавальний ідентифікатор призначеного одержувача повідомлення .

Розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на доставку .

Розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на доставку  (якщо застосовується).

Розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на доставку  (якщо застосовується).

Дата та час генерації маркера, згідно заяви генератора маркера.

Дата та час подання повідомлення , згідно заяви генератора маркера.

Необов’язковий елемент даних, що може містити додаткову інформацію, наприклад, розпізнавальні ідентифікатори повідомлення , механізму електронного цифрового підпису або геш-функції та інформацію відносно сертифікатів, та відносно дійсності відкритих ключів.

Образ повідомлення , що складається з повідомлення  або геш-коду від .

8.4 Маркер неспростовності транспортування ()

Маркер  використовується джерелом повідомлення як свідчення відносно того, що повідомлення  було передано до  уповноваженим на доставку . В цьому випадку в ролі генератора свідчень виступає уповноважений на доставку . Джерело  або попередній уповноважений на доставку  відправив повідомлення   до .  передає повідомлення  одержувачу  або наступному уповноваженому на доставку. , що передає повідомлення  одержувачу , також відправляє маркер  джерелу  повідомлення  та таким чином надає свідчення відносно того, що повідомлення   було передано до .

Маркер :

-  формується уповноваженим на доставку ;

-  відправляється  джерелу повідомлення ;

-  зберігається  після перевірки.

Маркер  має таку структуру:

, де

.

Необхідна для формування маркеру  інформація  складається з таких елементів даних:

Розпізнавальний ідентифікатор політики неспростовності (або політик) яка застосовується до свідчення.

Прапор, що вказує на неспростовність транспортування.

Розпізнавальний ідентифікатор джерела повідомлення  (необов’язковий), де дійсність ідентифікатора  могла або не могла  бути перевірена .

Розпізнавальний ідентифікатор призначеного одержувача повідомлення .

Розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на доставку .

Розпізнавальний ідентифікатор уповноваженого на доставку  (якщо застосовується).

Дата та час генерації маркера, згідно заяви генератора маркера.

Дата та час доставки повідомлення , згідно заяви генератора маркера.

Необов’язковий елемент даних, що може містити додаткову інформацію, наприклад, розпізнавальні ідентифікатори повідомлення , механізму електронного цифрового підпису або геш-функції та інформацію відносно сертифікатів, та відносно дійсності відкритих ключів.

Образ повідомлення , що складається з повідомлення  або геш-коду від .