Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в галузі захисту інформації", страница 9

Рисунок 1.2 –  Загальний вигляд  додатку

Таблиця 1.5 – Генератори  випадкових послідовностей

Номер

Англійська назва

Українська назва

1

G using SHA-1

Генератор що використовує SHA-1

2

Linear Congruential

Лінійний конгруентний генератор

3

Blum-Blum-Shub

Генератор Блюм-Блюма

4

Micali-Schnorr

Генератор Micali-Schnorr

5

Quadratic Congruential I

Квадратичний конгруентний генератор (1 варіант)

6

Quadratic Congruential II

Квадратичний конгруентний генератор (1 варіант)

7

Cubic Congruential

Кубічний конгруентний генератор

8

XOR

Генератор що застосовує  XOR

9

ANSI X9.17 (3-DES)

Генератор на основі потрійного DES

10

G using DES

Генератор що використовує DES

11

Modular Exponentiation

Ступеневий модульний генератор

12

G from SHA-256

Генератор на основі SHA-256

Рисунок 1.3  – Робоче вікно додатку

Після вибору способу, за допомогою якого було отримано послідовність, необхідно обрати у якому вигляді буде представлена ця послідовність: біти в ASCII форматі чи у бінарному форматі 16-річними розрядами. У ході лабораторної роботи необхідно обирати бінарний формат. Наступним кроком є зазначення режиму у якому буде функціонувати тест, це або регенерація (Regenerate)  або повторне використання (Reuse) Рис.1.4

Рисунок 1.4 – Вибір режиму тестування

Призначення наступного діалогового вікна - вибір тестів які будуть застосовуватись та внесення завдання їх параметрів (Рис. 1.5). 

Рисунок 1.5 – Вибір та визначення параметрів для тестів з параметрами

Усього за методикою NIST STS випадкові та псевдовипадкові послідовності тестуються на відповідність 16 тестам. Але враховуючи те що деякі тести мають запускатися із різними параметрами, загальна кількість тестів дорівнює 189. Усі тести можна умовно поділити на тести з параметрами (Parameterized) та тести без параметрів (Non-parameterized). У засобі тестування ці тести розміщені на двох різних вкладках. Тест вважається обраним якщо біля нього встановлено прапорець. Після обрання активного стану прапорця відносно тесту з параметрами необхідно ввести ці параметри (Рис.1.6), для тесту без параметрів достатньо лише активувати прапорець (Рис. 1.7). За замовченням розробники програмного додатку вже проставили параметри для тестів для довжини послідовності, що дорівнює 1 мільйону біт. У разі якщо довжина послідовності, що тестується, має іншу довжину, необхідно обчислити параметри використовуючи рекомендації NIST. Для прискорення вибору можливо використання двох кнопок – „Обрати для тестування усі тести”, або „Відмінити активність усіх тестів”. Примітка: друга кнопка з’являється лише після натиску на першу 

Після вибору тестів, необхідно у відповідних елементах керування визначити довжину послідовності (Length of bit stream) та кількість таких послідовностей (Number of bit streams generated). Натискання кнопки Далі призводе до виводу на екран вікна про обрані настройки тестування (Рис. 1.8).

Наступне діалогове вікно призначено для відображення стану процесу тестування послідовності на випадковість. Тестування запускається натиском кнопки Run Tests. Слід зазначити, що ті тести, які не були обрані відразу відмічаються як виконані, а індикатор процесу працює лише для обраних тестів(Рис. 1.9).

Рисунок 1.6 – Вибір та визначення параметрів для тестів з параметрами

Рисунок 1.7 – Вибір та визначення параметрів для тестів без параметрів

Рисунок 1.8 – Показ настройок тестування

Рисунок 1.9 – Процес виконання тестів

Після закінчення процесу тестування для кожного тесту будується теоретична та емпірична функція розподілу (Рис. 1.10). Функція будується із припущенням, що випадкова величина розподілена за рівномірним законом.