Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в галузі захисту інформації", страница 26

З метою більш точного надання математичного опису зон були використані положення теорії відношень. З їх допомогою формально задаються и описуються „переваги”. Основними відношеннями переваг є:

-  відношення строгої переваги  ;

-  відношення байдужості  ;

У цьому випадку запис  позначає що елемент строго більш пере важніше ніж елемент , тобто за умови пред’явлення особі, що приймає рішення (ОПР ) двох цих елементів її вибір завжди буде за елемент . Запис  позначає, що елементи не переважають один одного і за умови пред’явлення тільки цих двох елементів ОПР не зможе зробити вибір.

Наприклад, вираз позначає, що ОПР вважає: твердження, яке розглядається, має високу ступінь невизначеності, яка значно переважає по зрівнянню зі ступенем недовіри та довіри. В свою чергу довіра та недовіра приблизно однакові, тобто експерт вважає не доцільним надавати перевагу одній з них. Вербально, в загальному випадку це можна описати так „Переважає невизначеність, при цьому ступінь довіри близька до довіри”. А за умови інтерпретації до конкретних задач, що буде вирішувати експертна система, це можна описати так: „Питання потребує подальшого вивчення, оскільки маються значні сумніви стосовно його реалізації, або воно недостатньо вивчено”. Такий підхід до визначення зон найбільш типових відповідей дозволяє не тільки перевести свою оцінку в простір суб’єктивної логіки із їх подальшою обробкою, але при цьому отримавши результат, представити його у вербальному вигляді.

Слід зазначити, що оскільки кожна людина має можливість власноруч визначити, випадки у яких вона надає ті чи інші типові відповіді, то і отримана відповідь по проблемі, буде також належати до зон, зміст яких буде зрозумілим для експерта. Таким чином, створювана на таких засадах система є адаптованою під конкретну людину і дозволяє підвищити ефективність застосування отриманих за її допомогою відповідей.

Розрахуємо значення Критичних елементів з використанням математичного апарату суб’єктивної логіки. З цією метою перефразуємо питання таким чином, щоб вони мали вид тверджень (таблиця А.2).

                                                                                                                         Таблиця А.2

Критичний елемент  2.1.

Проводиться  аналіз заходів щодо  забезпечення безпеки в  даній  системи, а також у  взаємодіючих з нею системах.

2.1.1  Дана  система, а також границі мереж піддаються  періодичному аналізу.

2.1.2  У випадку значних змін у  системі проводиться  незалежна експертиза.

2.1.3  Проводиться  періодична самооцінка системи.

2.1.4  Регулярно проводяться іспити і перевірка ключових об'єктів, наприклад, сканування мережі, аналіз установок маршрутизотора і комутатора, перевірка можливості проникнення (вторгнення).

2.1.5    Інциденти  і порушення безпеки аналізуються і починаються  коригувальні дії.

Критичний елемент 7.2.

Захист даних від перехоплення.

7.2.1  Монітори комп'ютерів розміщені таким чином, який виключає перегляд даних сторонніми особами, а також перехоплення електромагнітних випромінювань.

7.2.2  Контролюється фізичний доступ до ліній передачі даних.

Виразимо свою думку (висловлюючи базові судження у просторі думок) щодо  вищенаведених тверджень. Результати оцінки приведені в таблиці А.3

   Таблиця А.3

Довіра

Недовіра

Невизначеність

Відповідь

2.1 1

0.8

0.1

0.1

Так

2.1 2

0.4

0.4

0.2

Ні

2.1 3

0.9

0.05

0.05

Так

2.1 4

0.65

0.15

0.2

Так

2.1 5

0.4

0.3

0.3

Ні

7.2.1

0.6

0.2

0.2

Так

7.2.2

0.3

0.4

0.3

Ні