Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в галузі захисту інформації", страница 13

0

1,0

0,3

1,0

0,6

0,654

0,9

0,393

1,2

0,112

1,5

0,022

0,1

1,0

0,4

0,997

0,7

0,711

1,0

0,270

1,3

0,068

1,6

0,012

0,2

1,0

0,5

0,994

0,8

0,544

1,1

0,179

1,4

0,040

1,7

0,006


Додаток Б

Методика побудови емпіричної функції розподілу із використанням електронних таблиць Microsoft Excel

1.  Відкрити файл results у каталозі  \experiments\AlgorithmTesting\Назва тесту.

2.  Скопіювати значення, що знаходяться у ньому.

3.  Вставити значення у електрону книгу Microsoft Excel.

4.  Привести значення у відповідність до формату реальних чисел, що прийняті у Microsoft Excel.

5.  Виконати упорядкування значень.

6.  Проставити у сусідньому стовпчику значення теоретичної функції розподілу рівноймовірному закону.

7.  Знайти максимальну різницю між теоретичними та емпіричним значеннями, зробити відповідні висновки за критерієм Колмогорова.

8.  Побудувати графіки теоретичної та емпіричної функції розподілу нормального закону засобами  Microsoft Excel.


Додаток В

Результати статистичного тестування програмної реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197

(приклад акту)

Випробування здійснювалися у спеціальній лабораторії ЗАТ “Інститут інформаційних технологій” відповідно до методики тестування
NIST SP 800-22. Випробування здійснювалися представниками на випробувальному стенді.

В.1 Інтерпретація результатів перевірки програмної реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197 у режимі лічильника

Програмна реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197 у режимі лічильника була піддана статистичному тестуванню з використанням методики NIST STS, що рекомендована Національним інститутом по стандартизації і технологіям США - NIST SP 800-22.

З використанням методики NIST STS було здійснене тестування програмної реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197 у режимі лічильника, а також, з метою порівняльного аналізу, генератора псевдовипадкових чисел BBS (тестова вибірка, рекомендована NIST).

Для здійснення тестувань були обрані наступні  параметри:

-  довжина послідовності, що тестується          n = 106  біт;

-  кількість послідовностей, що тестується       m = 100;

-  рівень значущості  a = 0,01.

Таким чином, обсяг вибірки, що тестується  склав N = 106 ´ 100 = 108 біт;

-  кількість тестів (q) для різних довжин q = 189, таким чином, статистичний портрет генератора містить 18900 значень імовірності Р.

В ідеальному випадку при m = 100 і a = 0,01 у ході тестування може бути відкинута тільки одна послідовність зі ста, тобто коефіцієнт проходження кожного тесту повинен складати 99%. Але це занадто жорстке правило. Тому застосовується правило на основі довірчого інтервалу для rj. Нижня границя в цьому випадку складе значення rmin = 0,96015. З цих позицій аналізуються результати тестування генераторів.

У таблиці В.1 наведені результати проходження тестування програмної  реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197 у режимі лічильника за Правилом 1.


Таблиця В.1

Генератор

Кількість тестів, у яких тестування пройшли більш
99% послідовностей

Кількість тестів, у яких тестування пройшли більш 96% послідовностей

BBS

134  (71%)

189 (100%)

FIPS 197

126  (67%)

189 (100%)

Всі тести пройшли (або вказати який тест не пройшов, та у відповідності до керівництва NIST STS надати інтерпретацію недоліку, що виявляється цім тестом)

У таблиці В.2 наведені результати проходження тестування програмної  реалізації алгоритму блочного шифрування FIPS 197 у режимі лічильника за Правилом 2.