Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни "Стандартизація та сертифікація в галузі захисту інформації", страница 12

                                        ,                    

де m – кількість інтервалів розбивки. Граничне значення статистики для рівня значущості визначається за формулою:

                                                ,                

де l – число ступенів волі; za - граничне значення стандартного нормального розподілу.

Гіпотеза про узгодженість емпіричного закону розподілу спостережуваної випадкової величини з теоретичним відкидається, якщо спостережене значення c2 > c2a.

Критерій Колмогорова-Смірнова

Критерій Колмогорова-Смірнова заснований на розподілі величини

                                                  Dn = max |Fn(x) – F(x)|,                  

де Fn(x) – емпіричний закон розподілу; F(x) – гіпотетичний закон розподілу. Відомо, що яка б не була безперервна функція розподілу F(x), імовірність

                                                                       

при n®¥ прагне до межі

       

Таблиці А.1 Деякі дані для розподілення c2

p=99%

p=95%

p=75%

p=50%

p=25%

p=5%

p=1%

=1

0,00016

0,00393

0,1015

0,4549

1,323

3,841

6,635

=2

0,00201

0,1026

0,5753

1,386

2,773

5,991

9,210

=3

0,1148

0,3518

1,213

2,366

4,108

7,815

11,34

=4

0,2971

0,7107

1,923

3,357

5,385

9,488

13,28

=5

0,5543

1,1455

2,675

4,351

6,626

11,07

15,09

=6

0,8720

1,635

3,455

5,348

7,841

12,59

16,81

=7

1,239

2,167

4,225

6,346

9,037

14,07

18,48

=8

1,646

2,733

5,071

7,344

10,22

15,51

20,09

=9

2,088

3,325

5,889

8,343

11,39

16,92

21,67

=10

2,558

3,940

6,737

9,342

12,55

18,31

23,21

=11

3,053

4,575

7,584

10,34

13,70

19,68

24,73

=12

3,571

5,226

8,438

11,34

14,84

21,03

26,22

=15

5,229

7,261

11,04

14,34

18,25

25,00

30,58

=20

8,260

10,85

15,45

19,34

23,85

31,41

37,57

=30

14,95

18,49

24,48

29,34

34,80

43,77

50,89

=50

29,71

34,76

42,94

49,33

56,33

67,50

76,15

>30

Приблизно

–2,33

–1,64

–0,675

0,00

0,675

1,64

2,33

Для практичних обчислень варто застосовувати наступні формули:

                                                            

де x1 £ x2 £ … £xn – упорядковані значення випадкової величини.

Статистика Dn має певний розподіл (розподіл Колмогорова), що має табульований для деяких значень n. При n ³ 10 для визначення граничного значення Dn(a) на відрізку 0,01 £ a £ 0,2 варто користуватися формулою

При n ³ 100 зазначена формула вірна для всіх 0,0001 £ a £ 0,5.

Якщо в результаті досвіду виявиться, що Dn ³ Dn(a) то гіпотезу про узгодженість емпіричного й гіпотетичного законів розподілу варто відкинути з рівнем значущості a.

Таблиці А.2 Деякі дані для обчислення критерію Колмогорова-Смірнова