Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей "Системи управління та автоматики", "Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка" і "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", страница 6

План доходів і витрат на перший рік  з розбивкою по місяцях (табл. 4.5)

Таблиця 4.5 - План доходів і витрат

Показники

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень 

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Виторг від реалізації

Постійні витрати в т.ч.

….

Змінні витрати в т.ч.

Балансовий прибуток

Податок на прибуток

Чистий прибуток

4.11   Висновки

У даному розділі студент робить висновки з усієї економічної частини дипломної роботи (з усіх підрозділів) .


Перелік посилань

1.  Методичні рекомендації щодо структури , змісту та оформлення навчально-методичної літератури / Упоряд: П.С. Ковтун, І.О. Мілютченко, Б.П. Костіковська –Харків, ХНУРЕ, 2002. – 60 с.

2.  Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент . - Таганрог: ТРТУ, 1995.

-  225 с.

3.  Инновационный менеджмент: Учебник для ВУЗов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; подред. С.Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1999. – 327 с.

4.  Маркетинг: Учебник / К. Ховард, Н.Д. Эриашвили, Б.А. Соловьев, Ю.А.Цыпкин и др.;под ред  Н.Д. Эриашвили. -  М.: ЮНИТИ, 1998.-255с.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 для виконання економічної частини дипломних проектів

для спеціальностей СУА, ГКСР, ЗІОД

Упорядник: Буцукіна Інна Борисівна

Відповідальний випусковий П.М.Коюда

План 2002, поз.

Тираж 200

 


ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Надруковано в учбово-виробничому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

ХНУРЕ, 61166, Харків, просп. Леніна, 14


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання економічної частини дипломних проектів

для студентів усіх форм навчання спеціальностей

7.091401 „Системи управління та автоматики”

7.091402 „Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка”

7.160101 „Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”

                                                                                           Затверджено кафедрою

                                                                                           економічної кібернетики

                                                                                           Протокол №4

                                                                                           від 10.11.2003 р.

Харків 2003