Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей "Системи управління та автоматики", "Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка" і "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", страница 4

Найменування статей

Позначення

На одиницю

На обсяг

1.   

Сировина, матеріали, напівфабрикати власного виробництва, побіжні комплектуючі вироби

М

2.   

Роботи і послуги виробничого характеру від сторонніх підприємств і організацій

Вн

 –

 –

3.   

Витрати на електроенергію

Вел

4.   

Основна заробітна плата розроблювачів

ФОП

5.   

Відрахування на соціальне страхування та інші відрахування

Всох

6.   

Витрати, зв'язані з підготовкою й освоєнням виробництва продукції

ВМ, НДДКР, НОУ, Sв

7.   

Вартість оренди ПЕОМ

Воф

8.   

Накладні витрати

Внакл

9.   

Інші виробничі витрати

ІВ

10.  

Комунальний податок

КП

11.  

Повна собівартість, у тому числі

ПС

12.  

Постійні витрати

Sc

13

Змінні витрати

Sv

Розрахунок комунального податку робимо за формулою:

КП=Кфах · НМ · 0,1 ,

де Кфах – кількість фахівців,

НМ – неоподатковуваний податком мінімум заробітної плати.

4.6   Визначення ціни і прибутку

У цьому розділі на підставі даних попередньої таблиці виконуємо розрахунок прибутку і ціни.

Прибуток П визначається як (20-100%) від сумарних витрат:

П=(0.2... 1.0) · ПС

Виходячи з розрахунків, визначаємо максимально можливу ціну з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ), який дорівнює 20%.

Ц=1.2 · (Вр+П)

4.7   Аналіз беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки

Беззбитковість – такий стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків. Це виторг, що необхідний для того, щоб підприємство почало отримувати прибуток. Її можна визначити кількістю одиниць продукції, яку необхідно продати, щоб покрити витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції буде приносити прибуток підприємству.

Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції і беззбитковим обсягом продажу – це зона безпеки (зона прибутку), і чим вона більше, тим фінансовий стан підприємства більш міцний.

Розрахунок даних показників ґрунтується на взаємодії: витрати – обсяг продажів – прибуток.

Необхідно зробити наступні розрахунки:

1.  Маржинального доходу:

Дм = П + Sc , або

Дм = B – Sv.

2.  Розрахунок точки беззбиткового обсягу продажу у грошовому вимірі:

Tб = B · Sc / Дм , або

Т = Sc / (Дм / В) = Sc / Дпит.

3. розрахунок точки критичного обсягу реалізації у відсотках до максимального обсягу, що приймається за 100 %

Tб = Sc / Дм · 100 %.

4. беззбитковий обсяг реалізації в натуральних одиницях:

Tб = К · Sc / Дм.

5. якщо ставиться задача визначити обсяг реалізації продукції для одержання визначеної суми прибутку, тоді формула буде мати вигляд:

K = Sc + П / D – Sv.

6. для визначення зони безпеки за вартісними показниками:

ЗБ = (В – Тб) / В

На підставі розрахунків побудувати графік беззбитковості.

4.8   Визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни реалізації

1. Критичний рівень постійних витрат при заданому рівні маржинального доходу й обсягу продажів розраховується таким чином:

Sc = К (Ц - Sv)

Зміст цього розрахунку полягає в тому, щоб визначити максимально припустиму величину постійних витрат, що покривається маржинальним  доходом при заданому обсязі продажу, ціни і рівня змінних витрат на одиницю продукції. Якщо постійні витрати перевищать цей рівень, то підприємство буде збитковим.