Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей "Системи управління та автоматики", "Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка" і "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", страница 3

У розділі дається характеристика існуючих ринків збуту продукції, яка планується, ступеня їхньої насиченості останньою, тенденцій розвитку. Описуються основні фактори, що впливають на попит, а також можливі кроки для залучення додаткових покупців.

Опис ринку включає склад покупців, обсяг продажу по регіонах і групам покупців, умови продаж.

4.4   Оцінка конкурентоздатності

Конкурентоздатним вважається такий продукт, що на одиницю своєї вартості задовільняє більше потреб і на більш високому рівні, ніж продукти конкурентів. Конкурентоздатність продукту (виробу) визначається не його "абсолютною цінністю", а порівняльною корисністю його характеристик з аналогами за технічними і економічними параметрами.

До технічних параметрів відносять габаритні розміри, споживану потужність, , надійність, термін служби, патентозахищеність, ергономічність, естетичність, екологічність та ін., тобто параметри, що впливають на якість і споживчі властивості продукту (виробу).

До економічних параметрів належать передбачувана ціна, витрати на енергоносії, витрати на транспортування і монтаж, сервісне обслуговування і т.п.

Конкуренцію прийнято розділяти за методами на цінову і нецінову конкуренцію або конкуренцію на основі ціни і конкуренцію на основі якості.

У загальному випадку задача аналізу конкурентоздатності полягає в порівнянні характеристик розроблюваного продукту з характеристиками виробів-аналогів за визначеними параметрами.

При аналізі конкурентоздатності товарів з'ясовується:

·  хто з конкурентів робить аналогічну продукцію;

·  який обсяг їхнього виробництва;

·  рівень доходів і рентабельність конкурентів;

·  характеристики продукції конкурентів;

·  характеристики технічного рівня якості виробів, дизайн;

·  погляд покупців і цінова політика.

Для оцінки рівня конкурентоздатності проектованого виробу необхідно порівняти абсолютне значення його параметрів з параметрами виробу конкурентів.

Для розрахунку використовувати програмний продукт МГК.exe.

4.5   Розрахунок повної суми витрат

Треба виконати розрахунок вартості матеріалів, сировини і покупних виробів (М). Для цього заповнимо таблицю:

Таблиця 4.2 - Розрахунок вартості матеріалів, сировини, покупних виробів

Найменування

Одиниця вим.

Ціна одиниці

Необхідна кількість

Ціна матеріалів на одиницю

Ціна матеріалів на обсяг

1

2

Разом + 15 % на транспортні витрати:

Для розрахунку фонду оплати праці заповнюємо таблицю:

Таблиця 4.3 - Розрахунок фонду оплати праці (ФОПО)

Найменування посад

Кількість фахівців

Час зайнятості, год

Годинна тарифна ставка, грн./год.

Фонд оплати праці, грн.

1

2

Разом:

Результати отриманих розрахунків з таблиць, а також вихідні дані заносимо в таблицю (табл. 4.4).


Таблиця 4.4 – Розрахунок повної суми витрат