Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей "Системи управління та автоматики", "Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка" і "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", страница 2

   нормативні матеріали, а також матеріали періодичної преси, виставок і ін.

Студент погоджує з консультантом з економічної частини терміни виконання розрахунків, перевірки роботи.

У процесі дипломного проектування на консультаціях студент з'ясовує з консультантом структуру економічної частини, усі розділи, що входять до неї. Розрахунки по техніко-економічному обґрунтуванню повинні бути закінчені не пізніше 20 травня.

Студент представляє консультантові на підпис готову роботу і графічну частину не пізніше, ніж за тиждень до дня захисту дипломного проекту.

3   Розробка бізнес-плану в дипломних проектах

У ринковій економіці існує безліч версій бізнес-планів, що відрізняються за формою, змістом, структурою і т.д. Пропонована в даних методичних вказівках структура бізнес-плану відповідає модифікації бізнес-плану по бізнес-лініям (продукція, роботи, послуги, технічні рішення):

Економічна частина дипломного проекту містить:

-  вихідні дані;

-  вступ;

-  оцінка ринку збуту;

-  оцінка конкурентноздатності;

-  розрахунок повної суми витрат;

-  визначення ціни і прибутку;

-  аналіз беззбиткового обсягу продажу і зони безпеки;

-  визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни реалізації;

-  вибір стратегії маркетингової діяльності;

-  фінансовий план;

-  висновки.


4   Вказівки і рекомендації до виконання економічної частини дипломних проектів

4.1   Вихідні дані

Таблиця 4.1 – Таблиця вихідних даних

Найменування

Позна-чення

Одиниця виміру

Показник

 1. Витрати на маркетинг

ВМ

грн.

 2. Витрати на етапі НДДКР

Внддкр

грн.

 3. Накладні витрати (витрати на керування)

Вн

грн.

 4. Накладні витрати (витрати на оплату послуг, НТІ, реклами)

Впосл

грн.

 5. Придбання ліцензій, НОУ-ХАУ

НОУ

грн.

 6. Витрати на електроенергію

Вел

грн.

 7. Інші витрати         

ІВ

грн.

8. Витрати на збут

SВ

грн.

 9. Вартість оренди основних фондів                                              

Воф

грн.

 10 Кількість фахівців

Кф

чол.

 11. Неоподатковуваний  min з/п.

НМ

грн.

 12. Ставка оподаткування прибутку

СОП

%

 13. Податок на додану вартість

ПДВ

%

 14. Кількість копій 

R

шт.

4.2   Вступ (резюме)

Концепція є, по суті, рекламою пропонованого бізнесу. Вона повинна викликати інтерес у читаючих її до пропонованого виробу. Необхідно підкреслити його унікальність для споживачів. Описати, які економічні переваги отримають виробник і споживачі.

Даний підрозділ дипломного проекту складається після написання всіх інших розділів бізнес-плану. Порядок викладення концепції вільний, однак у першій частині її треба починати з формулювання головної мети проекту. Потім викладаються основні характеристики майбутньої продукції, чим забезпечується її конкурентоздатність, як вона завойовує місце на ринку.

У другій частині пропонується викласти фінансові показники проекту: передбачуваний обсяг виробництва продукції; договірна ціна одиниці; виторг, отриманий від продажу; очікуваний прибуток і як скоро окупляться вкладення в цей проект.

4.3   Оцінка ринку збуту