Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей "Системи управління та автоматики", "Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка" і "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки"

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ІНАУКИ И УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання економічної частини дипломних проектів

для студентів усіх форм навчання спеціальностей

7.091401 „Системи управління та автоматики”

7.091402 „Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка”

7.160101 „Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки”

Харків 2003


Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів спеціальностей СУА, ГКСР, ЗІОД / Упоряд. І.Б. Буцукіна. – Харків: ХНУРЕ, 2003. – 21 с.

Упорядник Буцукіна І.Б.


Зміст


Загальні вимоги і положення до виконання економічної частини дипломних проектів. 4

1     Сутність і основні вимоги до економічного обгрунтування дипломного проекту  (роботи) 5

2     Організація дипломного проектування. 6

3     Розробка бізнес-плану в дипломних проектах. 6

4     Вказівки і рекомендації до виконання економічної частини дипломних проектів. 8

4.1     Вихідні дані 8

4.2     Вступ (резюме) 9

4.3     Оцінка ринку збуту. 9

4.4     Оцінка конкурентоздатності 9

4.5     Розрахунок повної суми витрат. 11

4.6     Визначення ціни і прибутку. 13

4.7     Аналіз беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки. 13

4.8     Визначення критичної суми постійних витрат і критичного рівня ціни реалізації 14

4.9     Вибір стратегії маркетингової діяльності 15

4.10   Фінансовий план. 17

4.11   Висновки. 18

Перелік посилань. 19


Загальні вимоги і положення до виконання економічної частини дипломних проектів

Будь-який об'єкт нової техніки повинен мати чітку оцінку ефективності його розробки, виробництва й експлуатації, а всі прийняті в проекті науково-технічні рішення бути економічно доцільними, тому пред'являються підвищені вимоги до рівня економічної освіти фахівців, до їх уміння застосовувати на практиці отримані теоретичні знання.

Дипломне проектування є завершальним етапом підготовки фахівців у вищому технічному навчальному закладі, а дипломний проект –  атестаційною роботою студента, якість якої оцінюється не тільки рівнем новизни розробки, але економічною доцільністю інженерних рішень. Усе це і визначає зміст дійсних методичних вказівок, що призначені для надання студентові-дипломникові допомоги в правильному рішенні питань, пов'язаних з процесами економічного обґрунтування дипломних проектів (робіт).


1   Сутність і основні вимоги до економічного обгрунтування дипломного проекту (роботи)

Економічний аналіз є невід'ємною частиною дипломного проектування і повинен здійснюватися в економічному розділі. Крім того, у вступі до пояснювальної записки обґрунтовується необхідність і актуальність дослідження даної наукової проблеми (методу), алгоритму, програми.

Економічна доцільність прийнятого в проекті (роботі) рішення висвітлюється в спеціальному економічному розділі. Разом з тим окремі питання економії й організації виробництва повинні вирішуватися і у спеціальних розділах проекту відповідно до їх особливостей. Це може бути обґрунтування використовуваної елементної бази, застосовуваних матеріалів, оцінка рівня якості методів проектування; обґрунтування методу дослідження.

Зміст економічної частини дипломного проекту встановлюється в залежності від теми проекту (за узгодженням з консультантом по неекономічній частині і під його методичним керівництвом).

Виконувані по економічному обґрунтуванню розрахунки повинні супроводжуватися необхідними поясненнями; обов'язкова вказівка застосовуваних формул, розшифровка умовних позначень; посилання на джерела одержання вихідних даних. При проведенні економічних розрахунків необхідно використовувати діючі оптові, роздрібні ціни і тарифи на продукцію, напівфабрикати, роботи і послуги та ін.

Більшість розрахунків бажано представляти в табличній формі.  Обсяг економічної частини дипломного проекту (роботи) не повинен перевищувати 10-14 сторінок.

Для виконання розрахунків цієї частини необхідно:

-  вивчити методичні вказівки і літературу, що рекомендується;

-  зібрати необхідні вихідні дані в період переддипломної практики;

-  зробити техніко-економічні розрахунки згідно даним методичним вказівкам;

-  оформити графічну частину (спеціальний демонстраційний плакат).

2   Організація дипломного проектування

Одним з найважливіших етапів роботи над дипломним проектом є збір і систематизація вихідних даних, отриманих студентами на переддипломній практиці та на протязі виконання спеціальної частини дипломного проекту.

У розробці пропозицій для збору даних можуть бути використані:

   підручники або навчальні посібники;

   методична література;

   довідники;

   каталоги, у яких вказуються ціни на матеріали, комплектуючі, технічне устаткування, пристрої та ін.;

Похожие материалы

Информация о работе