Методи ЕЦП в групі точок ЕК з відновленням повідомлень, страница 6

Тут використано такі познаки:

  бітів з найбільш значущого октету.

  бітів  з найменш значущого октету.

17.6.2 Генерація вхідних даних

Вхідні дані до процесу вироблення вхідних даних містять:

– доменні параметри;

– повідомлення .

Вихідними даними цього процесу є дані , що обчислені як

.

Результуюче d знаходиться у діапазоні .

17.6.3 Процес генерації підпису

Вхідні дані процесу генерації підпису містять:

– доменні параметри;

– особистий ключ підпису ;

– дані ;

– повідомлення  (за наявності).

Виходом процесу генерації підпису є пара , що є цифровим підписом  для даних.

Для підписання даних , виконує такі кроки:

17.6.3.1 Генерація ключа сеансу і попереднього підпису.

1. Обрати випадкове ціле  з інтервалу .

2. Обчислити точку еліптичної кривої   , і перетворити її на ціле .

17.6.3.2 Обчислення підпису (обчислення за модулем порядку базової точки )

1. Обчислити .

2. Обчислити .

3. Обчислити

4. Знищити .

Якщо процес генерації підпису виробляє  або , то процес генерації підпису має бути повторено з новим випадковим значенням .

17.6.3.3 Форматування підписаного повідомлення

Пара  є підписом  для даних .

17.6.4 Процес перевіряння підпису

Процес перевіряння підпису складається з трьох кроків: обчислення геш – значення  повідомлення, обчислення еліптичної кривої та зіставлення підпису.

Вхідні дані процесу перевіряння підпису:

– доменні параметри;

– відкритий ключ перевірки  об’єкту ;

– одержаний підпис для , представлений двома цілими числами,  і ;

– геш - функції, , ,;

– повідомлення, що не відновлюється,  (за наявності).

Для перевірки підпису  для  ,  виконує такі кроки:

17.6.4.1 Перевіряння розміру підпису

Перевірити, що ,  і ; якщо це не так, відхилити підпис.

17.6.4.2 Відновлення попереднього підпису та вхідних даних.

1. Обчислити .

2. Обчислити точку еліптичної кривої

3. Обчислити .

17.6.4.3 Відновлення вхідних даних або повідомлення

Обчислити .

17.6.4.4 Зіставлення підпису

Перевіряння дотримання рівняння: . Якщо рівняння виконується, то  вивести , інакше відхилити підпис.

17.7 Аналіз підпису  ECPV (Підпис Пінтсова-Ванстона з відновленням повідомлення, заснований на еліптичній кривій)

Підпис ECPV відомий під назвою підпису Пінтсона - Вантстона. Він заснований на перетворенні в групі точок еліптичних кривих  та механізмі відновлення повідомлення. ECAO засновано на схемі підпису, яку визначено в [7].

17.7.1 Доменні параметри і параметри користувача

Ключі ECPV формуються таким чином:

– особистий ключ підпису  об’єкту , де  – випадкове ціле число з інтервалу ;

– відкритий ключ перевірки  об’єкту  , обчислений згідно розділу 17.12.1.

Сторони узгоджуються такі дані:

;

;

При чому розмір симетричного ключа повинен відповідати параметру безпеки і повинен бути обраний для досягнення цілей безпеки. Симетричний шифр може використовувати шифрування XOR. А функція формування ключів може використовувати геш - функцію.

17.7.2 Процес генерації підпису

В якості вхідних даних в процесі генерації підпису необхідно використовувати:

– доменні параметри;

– особистий ключ підпису ;

– повідомлення , що має бути підписано;

 розщеплюється на частину, що відновлюється, , що є крайніми лівими октетами  як узгоджено, та залишок повідомлення ;

– довжина обох повідомлень  і  має бути зафіксована і узгоджена сторонами, що взаємодіють.

Результатом процесу генерації підпису є пара , що є цифровим підписом  для повідомлення.

Для підписання повідомлення ,  виконує такі кроки:

17.7.2.1 Генерація рандомізатора та попереднього підпису.

1. Обрати випадкове ціле  з інтервалу .

2. Обчислити точку еліптичної кривої .

17.7.2.2 Генерація вхідних даних

1. Сформувати вхідні дані , беручи  і додаткову надлишковість, як узгоджено, як частину доменних параметрів, див. розділ 17.117.5.

2. Обчислити симетричний ключ .

3. Обчислити .

4. Обчислити .

17.7.2.3 Обчислення підпису (обчислення за модулем порядку групи )

1. Обчислити .

2. Знищити .

3. Вивести підпис   та часткову частину повідомлення  (що може бути нульовою).

Якщо процес генерації підпису виробляє , то процес генерації підпису має бути повторено з новим випадковим значенням .

17.7.2.4 Форматування підписаного повідомлення