Вступ в криптоаналіз RSA криптосистем, страница 2

Число десяткових знаків

Приблизне число бітів

Дата вирішення

Необхідне число MIPS-літ

Використаний алгоритм

100

332

Квітень 1991 р.

7

Квадратичне решето

110

365

Квітень 1992 р.

75

Квадратичне решето

120

398

Червень 1993 р.

830

Квадратичне решето

129

428

Квітень 1994 р.

5000

Квадратичне решето

130

431

Квітень 1996 р.

500

Загальне решето числового поля

140

464

Лютий 1999 р.

Загальне решето числового поля

150

498

Відкритий

Відкликаний

155

514

Серпень 1999 р.

Загальне решето числового поля

160

531

Квітень 2003 р.

Загальне решето числового поля

174

576

Грудень 2003 р.

Загальне решето числового поля

193

640

Відкритий

212

704

Відкритий

232

768

Відкритий

270

896

Відкритий

309

1024

Відкритий

463

1536

Відкритий

617

2048

Відкритий

До 1994 року для розкладання на множники застосовувався підхід, відомий за назвою методу квадратичного решета. Для криптоаналізу RSA-130, RSA-140, RSA-155, RSA-160, RSA-576 використовувався новий алгоритм, названий методом решета в полі чисел загального виду, що дозволило скоротити обсяг обчислювальних зусиль майже на 10% у порівнянні з тими, що були потрібні раніше для аналізу RSA-129.

Погроза ключам великої довжини тут подвійна: безупинне зростання обчислювальної потужності сучасних комп'ютерів і безупинне удосконалення алгоритмів розкладання на множники.

3.2.3 Двійкове решето

Базується на знаходженні двох випадкових чисел Х і Y, але таких, що:1) ;

2) ;

3) ;

4).

У випадках 3, 4 просте число може буде знайдено, як:

НСД;

НСД.

Сутність методу двійкового решета:

1. Будується база двійкового решета:

 (добуток простих чисел)

2. .

Приклад

Нехай необхідно факторизувати число .

Будуємо базу:

Розрахунок зводиться в табл. 3.2.1

Таблиця 3.2.1

і

Р1

Р2

...

Р3

1

225

16

4

+

2

256

47

-

-

3

17

80

4

1

+

4

l

і – номери дослідів

Необхідно одержати позитивних результатів не менше числа в базі

НСД = НСД=11

11·19 = 209.

3.2.4 Сутність методу ρ-Поларда

Метод ρ-Поларда є попередником методу двійкового решета. Його розв’язок полягає у знаходженні Х і Y, які порівнюються за  

Сутність методу: за допомогою деякої функції  будується послідовність точок (крива ρ-Поларда):

Точка Х повинна збігтися з точкою Y.

НСД.

Додаток А

1.13 Криптоаналіз RSA та дискретних логарифмiв методом -Поларда. Приклади розв’язку задач та задачі для самостійного розв’язання

1.13.1 Приклади розв'язку задач