Аналітична оцінка можливостей РРТР по перехопленню випромінювань РЕЗ

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний університет радіо електроніки

Кафедра БІТ

Розрахункова робота з предмету:

«Технічний захист інформації»

На тему:

«аналітична оцінка можливостей РРТР по перехопленню випромінювань РЕЗ»

Виконав:

Ст. гр. ІБ – 04 – 1

Шпак Д.М.

Перевірив:

Харків 2007


аналітична оцінка можливостей РРТР по перехопленню випромінювань РЕЗ

Провести аналіз можливостей засобів РРТР по веденню розвідки та запропонувати заходи захисту від розвідки.

Аналітичні розрахунки при детермінованій оцінці ЗМР проводяться за допомогою наступних виразів:

По потужності випромінювань РЕЗ

Рис. 1 До оцінки зон можливої розвідки у вільному просторі

;                                     (1)

;                          (2)

* - потужність випромінювання РЕЗ;

* - коефіцієнт спрямованої дії антени РЕЗ;

* - нормована по потужності діаграма спрямованості антени РЕЗ;

* - кут від максимуму діаграми антени РЕЗ в напрямок до станції РРТР;

 - відстань між станцією РРТР та РЕЗ;       

 - чутливість приймача РРТР;

 - потужність сигналу РЕЗ на вході приймача розвідки;

 - коефіцієнт спрямованої дії антени РРТР.

По дальності радіовидимості (вплив кривизни поверхні Землі)

Рис. 2. До визначення дальності прямої видимості.

;                            (3)

а – радіус земної кулі;

- висота антени РЕЗ над поверхнею Землі;

 - висота антени станції РРТР над поверхнею Землі.

В ході виконання роботи провести аналіз по відповідним виразам (1), (2) та (3). Пояснити чому вибрані відповідні формули. Побудувати ситуаційний рисунок, близький до масштабу.

Запропонувати організаційні та (або) технічні заходи захисту від РРТР. Якісно оцінити їх вплив на порядок застосування РЕЗ.

Сформулювати висновки по результатам завдання.

Задача 1   

Недоброчинні конкуренти за допомогою стаціонарної апаратури РРТР проводять стеження за мобільною станцією директора фірми.

Антена стаціонарної апаратури РРТР розташована на даху будинку на висоті hi і має коефіцієнт спрямованої дії Gi. Чутливісь радіоприймача апаратури РРТР - Po.

Директор роз’їздить на автомобілі. Вважати висоту атени мобільної станції hm, її характеристику у горизонтальній плоскості неспрямованою, її коефіцієнт спрямованої дії Gm потужність випромінювання передавача мобільної станції Ptm. Базові станції стільникового звязку розташовані на дахах будівель з висотою антен hs. Потужність передавачів базових станцій Pts. Їх антени у горизонтальній площині неспрямовані, коефіцієнт спрямованої дії Gs.

Оцінити область простору (та зробити відповідний рисунок у масштабі) у якому переговори директора фірми по мобільному звязку можуть розвідуватися засобами РРТР. Запропонувати заходи захисту.

Вважати, що місцевість непересічена рівнина. Частота випромінювань - 900 МГц.

Таблиця 1

РРТР

Мобільна станція

Базова станція

Вис. ант., м

КНД ант

чутл. РРТР

Вис. ант., м

КНД ант

Потужн. випр., Вт

Вис. ант., м

КНД ант

Потужн. випр., Вт

hi

Gi

Po

hm

Gm

Ptm

hs

Gs

Pts

18

20

20

5,00E-10

2

6

1

15

10

75

Хід робрти:

Визначемо обмеження можливосей РРТР

1)  Обмедення прямого зору

РРТР- Мобільна станція

            Lrm1= 24,25176 км

РРТР- Базова станція

            Lrb1= 34,38189  км

Мобільна станція- Базова станція

            Lbm1= 21,78325 км

2) Обмеження за потужностю

РРТР- Мобільна станція

            Lrm2= 12,995 км

РРТР- Базова станція

            Lrb2= 145,288 км

2)  Загальні обмеження

РРТР- Мобільна станція

            Lrm=min(Lrm1, Lrm2)= 12,995 км

РРТР- Базова станція

            Lrb= min(Lrb1, Lrb2)= = 34,382 км

Мобільна станція- Базова станція

            Lbm= min(Lbm1,?)= 21,78км

Розвідка можлива лише за умови, що засіб РРТР перехоплює сигнал як мобільної станції, так і стаціонарнї станці з якою безпосередньо зв'язується мобільна станція.

Візьмем за точку відліку засіб РРТР, тоді нехай відомі координати шістьох стаціонарних станцій С1=(-14,-24), С2=(34,-25), С3=(12,15), С4=(-25,7), С5=(-10,40), С6=(45,14).

Вважаємо, що якщо мобільна станція знаходиться в зоні дії двох чи декількох стаціонарних станцій, то використовується найбільш вразлива для засобів РРТР.

Зона охоплення засобу РРТР зображена на Рис. 1.

Так як радіус  розвідки стаціонарної станції фактично не перевищує суми відстані зв'язку станцій та відстані розвідки  мобільної станції, ситуація у якій можливе перехоплення мобільної станції та не можливе перехоплення стаціонарної станції вкрай невірогідна.


Задача 2   

Фірма для корпоративного звязку із своєю філією встановала 2 комплекти апаратури радіорелейної лінії (РРЛ). Відстань зв’язку – Дк. Несуча частота каналу - f ГГц. Антени спрямовані і встановлені на висоті ht від поверхні землі. Ширина діаграм спрямованості антен РРЛ - 600. Рівень бокових та задніх пелюсток діаграми спрямованості антени - Ft. Коефіцієнт спрямованої дії антен - Gt . Передавачі РРЛ випромінюють потужність Pt.

Конкуренти придбали автономну автоматичну апаратуру РРТР для перехоплення інформації, що передають по каналах РРЛ.

Характеристики апаратури РРТР:

Неспрямована антена, у закомуфльованому під гілку дерева вигляді, розташована на висоті ht над поверхнею землі і має коефіцієнт спрямованої дії Gi.

Чутливість приймача апаратури РРТР складає Po, вимірюється у Вт, наприклад, 2,37*10-13 Вт, записується у завданні як 2,37E-13.

Визначити ЗМР РРЛ та запропонувати можливі заходи захисту від РРТР.

Таблиця 2

F, ГГц

РРТР

Радіорелейна станція

Вис. ант.

КНД ант

Чутлив. прийм. РРТР

Вис. ант.

КНД ант

Потужн. випр.

Рівень бок., задн. пелюст.

Довжина траси

 

 

f, ГГц

hi,м

Gi

Po, Вт

ht, м

Gt

Pt, Вт

Ft

Дк, км

 

18

4

1

10

5,00E-11

10

50

1

0,4

15

Хід робрти:

Перевірка можливості зв'язку

Ls=26 km

Обмеження можливості розвідки

1)  Обмеження прямої видимості

Lh= 17,15 km

2)  Обмеження чутливості у зоні головної пелюстки

Lv= 18,87 km

3)  Обмеження чутливості у зоні бокової пелюстки

Lb=11,94 km

Розвідка можлива за умов перехоплення сигналів обох станцій.

На Рис. 2 зображена зона можливої розвідки.

Похожие материалы

Информация о работе