Разработка функций, рисующих на экране геометрические фигуры (параллелограммы) (Лабораторная работа № 1), страница 4

                                    fp=fopen ("D:\\OneIn.txt","r");

                                    ans=whereIn(fp);

                                    if (ans==0) incdatamsg();

                  }

                  else

                  {

                                    printf("Enter external figure");

                                    where(yExt,xExt);

                                    ans=check(yExt,xExt);

                                    if (ans==0) incdatamsg();

                                    else

                                    {

                                                     printf("Enter internal figure");

                                                     where (yIn,xIn);

                                                     ans=check(yIn,xIn);

                                                     if (ans==0) incdatamsg();

                                    }

                  }

                  ans=check2nd();

                  if (ans==0) incdatamsg();

}

void how ()

{

                  int ans;

                  printf ("\nType 1 to take data from C://data.txt\n");

                  scanf ("%d",&ans);

                  if (ans==1)

                  {

                                    FILE *fp;

                                    fp=fopen ("D:\\data.txt","r");

                                    ans=where2(fp,yExt,xExt);

                                    if (ans==0) incdatamsg();

                  }

                  else where(yExt,xExt);

}

void options ()

{

                  int v;

                  do

                  {

                                    clrscr();

                                    printf ("Line\n\n\n");

                                    printf ("1)Type\n");

                                    printf ("2)Colour\n");

                                    printf ("3)Toughness\n");

                                    printf ("\nFill type\n\n\n");

                                    printf ("5)Type\n");

                                    printf ("6)Colour\n");

                                    printf ("\n\n\n0) Back\n");

                                    scanf ("%d",&v);

                                    switch (v)

                                    {

                                                     case 1: printf ("Input 0-3 for line style\n");

                                                                       scanf ("%d", &LineStyle);

                                                                       break;

                                                     case 2: printf ("Input 0-15 for line colour\n");

                                                                       scanf ("%d", &LineColour);

                                                                       break;

                                                     case 3: printf ("Input 1 or 3 for line toughness\n");

                                                                       scanf ("%d", &LineTough);

                                                                       break;

                                                     case 4: printf ("Input 0-11 for fill style\n");

                                                                        scanf ("%d", &FillStyle);

                                                                       break;

                                                     case 6: printf ("Input 0-15 for line colour\n");