Тематичні контрольні завдання з методики дошкільної освіти

Страницы работы

Содержание работы

Тема 1.Організаційно- методичні напрямки становлення мовленевої особистості дошкільника.

Завдання 1.

Розвиток  якостей  зв*язного  висловлювання.

Завдання 2.

Творчі розповіді.

Завдання 3.

-складання розповіді-опису предметної картини

-складання сюжетної розповіді за картиною;

-порівняльний опис двух картин;

-розповідання за серією сюжетних картин;

-розповіді за пейзажною картиною.

Тема 2. Методичні аспекти ігрової діяльності дошкільника.

Завдання 1.

Задум, сюжет, ігрові ролі, ігрові дії,ігрове використання предметів, реальні стосунки дітей, результат гри.

Завдання 2.

Відсутність примусу, наявність атрибутів, принцип розвитку ігрової діяльності, принцип  підтримки

ігрової атмосфери, принцип взаємозв*язку ігрової та неігрової діяльності, принцип переходу від простих до складних ігор.

Тема 3. Сучасні підходи до організації різних видів образотворчої діяльності дошкільників.

Завдання 1.

Мотивація є обов*язковою, але вона повиння бути не нав*язливою,прихованою. Організується позитивний настрій дитини до діяльності, створюються умови для виникнення внутрішньої потреби включення в художню діяльність.

Завдання 2.

-накопичення досвіду;

-задум;

-способи,методи матеріали;

-самостійна робота;

-самоаналіз;

-використання у грі побуті.

Тема 4. Сучасні технології навчання дошкільників грамоти.

Завдання 1.

Технічні, графічні, гігієнічні.

Завдання 2.

Звук, склад, слово, речення.

Завдання 3.

-  вимовити слово;

-  вимовити послідовно звуки, з яких складається слово;

-  назвати голосні звуки;

-  назвати приголосні (м*які, тверді, глухі, дзвінкі) звуки;

-  поділити слово на склади;

-  позначити наголошений склад.

Тема 5. Пізнавальний розвиток дошкільника в умовах особистісно- орієнтованого виховання.

Завдання 1.

Пізнавальна активність -  це риса дитини, яка виявляється в прагненні до самостійної діяльності та живому участі в усьому.

Пізнавальна діяльність – свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Завдання 2.

Іформаційно -рецептивний – розповідь, читання,  бесіда.

Репродуктивний - повторення,  переказ, заучування на пам*ять.

Проблемно-ігровий – дидактичні вправи, дидактичні та хороводні ігри.

Частково-пошуковий – моделювання, досліди,  експериментування.

Завдання 3.

-  пдготовка до досліду – мотивація;

-  початок досліду – обговорення умов та висування припушення;

-  хід  досліду;

-  заключний етап – обговорення наслідків досліду.

  Тема 6. Організація роботи різновікової групи у дошкіному навчальному закладі.

Завдання 1.

Послідовне, одночасне, паралельне, послідовно-одночасне, одночасно-паралельне, тематичне, об*єднань.

Завдання 2.

Плямувальні  знаки  використовуються на заняттях фізкультури для регулювання фізичного навантаження.

Тема 7. Сучасні вікові та навчальні технології оптимізації природного розвитку дитини раннього віку.

Завдання 1.

Підготовчий етап,етап спостережень, етап аналізу та висновків.

Завдання 2.

Гуаш.

Завдання 3.

Фізичний розвиток, емоційно-соціальний, пізнавальний, розвиток мовлення, екологічний,художньо-естетичний.

Тема 8. ТРВЗ як наука навчання творчості дошкільників.

Завдання 1.

-  Наочно-образне;

-  Словесно-логічне;

-  Творче;

-  Причинне;

-  Креативне;

-  Дивергентне;

-  Евристичне.

Завдання2.

Креативність – це здібність до творчості, здатність породжувати незвичайні речі, придумувати,  знаходити , бачити світ якось по особливому. Креативність веде до створення творчого продукту.

 Творчисть – властивість , як правило,  професіоналів своєї справи, які відповідно працюють у відповідній галузі. Базується на розвинених мисленні, уяві та інтелекті.

Завдання 3.

Методи психологічної активізації мислення – морфологічний аналіз, системний оператор, метод контрольних запитань, метод каталогу,метод протиріч, пряма аналогія.

Методи розвитку творчої уяви – біном фантазії, фантастична аналогія, метод фокальних  об*єктів.

Тема 9. Соціально-моральний розвиток  дітей  дошкільного віку.

Завдання 1.

Гуманність.

Завдання 2.

-  Єдність формування у дітей уявлень про соціальну дійсність як частину довкілля, що відображає діяльність і взаємини людей, та виховання усвідомленого бажання.

-  Емоціогенність як неодмінну умову засвоєння дітьми соціального досвіду

-  Достовірність та педагогічну доцільність у відборі знань про людину, суспільство, мораль.

-  Комплексність застосування різних видів діяльності дітей у формуванні гуманного ставлення до людей.

-  Використання прикладу дорослих, як носія знань, норм. Цінностей, показ особистісних якостей через ставлення до себе і ставлення дорослих до інших людей та самої дитини.З

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
21 Kb
Скачали:
0