Прогнозування величини обсягу реалізації промислової продукції на рік за методом ковзної середньої

Страницы работы

Содержание работы

2.1. Прогнозування величини обсягу реалізації промислової продукції на 2008 рік за методом ковзної середньої


Рік

Обсяг реалізованої продукції

1999

4218975,8

2000

4597535,3

2001

4646724,1

2002

4686785,3

2003

5338431,9

2004

6183443,0

2005

7715273,8

2007

9021147,4

2007

10175542,8

Розрахунок ковзного середнього значення обчислюється за формулою:

Формула для розрахунку ковзного середнього значення така:

                                        ,                                

   де - обсяг реалізованої промислової продукції на кінець року і-го періоду, тис.грн.;

    -ковзне середнє значення обсягу реалізованої промислової продукції  на кінець року і-го періоду, тис.грн.;

     j –прогнозований період.

4487745,067 тис.грн.

тис.грн.

 тис.грн.

 тис.грн

 тис.грн

 тис.грн.

 тис.грн.

Будуємо графік, що показує криві фактичних значень обсягу реалізованої промислової продукціїї та прогнозованих значень, які були знайдені за допомогою методу ковзної середньої.

таблиця 2.1.1. Розробка прогнозу об’єму реалізованої промислової продукції за допомогою методу ковзної середньої

Фактичні значення

Прогнозовані значення

Рік

4218975,8

1999

4597535,3

2000

4646724,1

2001

4686785,3

4487745,067

2002

5338431,9

4643681,567

2003

6183443,0

4890647,1

2004

7715273,8

5402886,733

2005

9021147,4

6412382,9

2007

10175542,8

7639954,733

2007


8970654,667

2008

Рис. 2.1.1.

Визначаємо середнє квадратичне відхилення, що характеризує помилку прогнозу і знаходиться за формулою:

.                                              

f= n – m,

де n – число спостережень;

m- число оцінюваних параметрів.

n=6, m=2.

Визначаємо довірчий інтервал значень:

                                                                   


8970654,667-2.776*227903.45/2.45< a<8970654,667+2.776*227903.45/2.45

3403263,139< a < 3919720,263

2.2. Прогнозування величини обсягу реалізації промислової продукції на 2008 рік за методом ковзної середньої


таблиця 2.2.1. Розробка прогнозу об’єму реалізованої промислової продукції за допомогою методу найменших квадратів

Фактичні значення

Прогнозовані значення

Рік

4218975,8

3305038,1

1999

4597535,3

4050552,45

2000

4646724,1

4796066,8

2001

4686785,3

5541581,15

2002

5338431,9

6287095,5

2003

6183443,0

7032609,85

2004

7715273,8

7778124,2

2005

9021147,4

8523638,55

2007

10175542,8

9269152,9.

2007

10014667,25

2008

Розробимо прогноз за допомогою методу найменших квадратів.

Отримувати прогноз будемо за допомогою рівняння і системи рівнянь:

                                  ,                             

де х – період;

y – фактичне значення.

Запишемо систему, за допомогою якої будуть знайдені коефіцієнти для рівняння регресії:

                                                                        

Для цього визначимо:

          =4218975,8+4597535,3+4646724,1+4686785,3+5338431,9+6183443,0+7715273,8+

+9021147,4+10175542,8= 56583859,4

=4218975,8*1+4597535,3*2+4646724,1*3+…+10175542,8*9= 327650158,4

   9a0+45a1=56583859,4

   45a0+285a1=327650158,4

Множимо перше рівняння на 5 і віднімаємо від другого.

Отримуємо:

a0=2559523,75

a1=745514,35

у=2559523,75+745514,35х

За допомогою отриманої функції визначимо прогнозовані значення 


У1=2559523,75+745514,35*1=3305038,1

У2=2559523,75+745514,35*2=4050552,45

У3=2559523,75+745514,35*3=4796066,8

У4=2559523,75+745514,35*4=5541581,15

У5=2559523,75+745514,35*5=6287095,5

У6=2559523,75+745514,35*6=7032609,85

У7=2559523,75+745514,35*7=7778124,2

У8=2559523,75+745514,35*8=8523638,55

У9=2559523,75+745514,35*9=9269152,9.

У10=2559523,75+745514,35*10=10014667,25

Рис. 2.2.1.

Визначаємо середнє квадратичне відхилення, що характеризує помилку прогнозу і знаходиться за формулою:

.                                               

f= n – m,

де n – число спостережень;

m- число оцінюваних параметрів.

n=9, m=2.

2.3. Висновки, рекомендації

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
1 Mb
Скачали:
0