Оптимизационный подход к интегральной оценке инновационного потенциала предприятия: опыт апробации, страница 43

Критерій MIRR повною мірою погодиться з критерієм NPV і тому може бути використаний для оцінки незалежних проектів. Що стосується альтернативних проектів, то протиріччя між критеріями NPV і MIRR можуть виникати, якщо проекти істотно рознятися по масштабі, тобто значення елементів в одного потоку значно більше по абсолютній величині, чим в іншого, або проекти мають різну тривалість. У цьому випадку рекомендується застосовувати критерій NPV, не забуваючи одночасно про облік ризику грошового потоку.

3.3.6 Облік впливу інфляції і ризику

При оцінці ефективності інвестиційних проектів необхідно по можливості враховувати вплив інфляції. Це можна робити коректуванням на індекс інфляції (і) або майбутніх надходжень, або ставки дисконтування. За допомогою таких перерахувань обчислюються нові грошові потоки, що і порівнюються між собою за допомогою критерію NPV.

Вагому роль при аналізі інвестиційних проектів також грає фактор ризику. Т.к. основними характеристиками інвестиційного проекту є елементи грошового потоку і ставка дисконтування, облік ризику здійснюється виправленням одного з цих параметрів. Існує кілька підходів, але в нашому випадку оптимальним є застосування виправлення на ризик ставки дисконтування.

Методика виправлення на ризик ставки дисконтування припускає уведення виправлення до ставки дисконтування:

-  Установлюється вихідна вартість капіталу СС (або WACC), призначеного для інвестування.

-  Визначається (експертним шляхом) премія за ризик, асоційований з даним проектом, для кожного з проектів (ra,b).

-  Розраховується NPV зі ставкою дисконтування r: r = CC + ra,b.

-  Проект із великим NPV вважається кращим.

З методів обліку ризику метод RADR (Risk-Adjusted Discount Rate) користується більшою популярністю. Т.к. працювати з відносними показниками зручніше і увести виправлення до ставки дисконтування легше, ніж розрахувати безризикові еквіваленти [28].

Якщо ризик реалізації розглянутого проекта відрізняється від типових проектів інвестора, необхідно в норму дисконтові (Е або НД) включати премію за ризик :

 (3.11)

Розмір премії за ризик встановлюється експертами. Як аналог використовують американську класіфікацію рекомендацій, приведених у таблиці 3.13.

Таблиця 3.13 - Рекомендований розмір премії,за ризик

Група інвестицій

Премія за ризик (ПР)

Інвестиції, що заміщають - категорія 1 (нові машини й устаткування, транспортні засоби і т.д., що будуть виконувати в основному ті ж функції, що і старе устаткування, що заміняється)

0

 Інвестиції, що заміщають - категорія 2 (нові машини й устаткування, що замінять старе устаткування, алі є технологічно більш зробленими, вимагають більш високої кваліфікації працівників, інших виробничих підходів і т.п.)

0,03

 Інвестиції, що заміщають - категорія 3 (нові потужності, що заміщають старі потужності, нові заводі на тім же чи іншім місці)

0,06

Нові інвестиції — категорія 1 (нові чи потужності зв'язане устаткування, за допомогою якого будуть чи вироблятися продаватися ті продукти, що уже вироблялися)

0,05

Нові інвестиції — категорія 2 (нові чи потужності машини для чи виробництва продаж виробничих ліній, що тісно зв'язані з існуючими виробничими лініями)

0,08

Нові інвестиції — категорія 3 (нові чи потужності чи машини поглинання (придбання) інших форм для чи виробництва продаж виробничих ліній, що не зв'язані з первісною діяльністю компанії

0,15

Інвестиції в НДР — категорія 1 (прикладні НДР, спрямовані на визначені специфічні цілі)

0,10

Інвестиції в НДР—категория 2 (фундаментальні дослідження, мети яких можуть бути поки точно не визначений і результат точно не відомий)

0,20