Види та властивості пам’яті. Взаємозначимі процеси пам’яті, індивідуальні особливості пам’яті людини

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Курсова робота з загальної психології

на тему: «Види та властивості пам’яті»

Виконала:

студентка 2 курсу групи ІФ – 10-а

Геращенко Аліна Вікторівна

Керівник:

асистент кафедри ППУСС

Богдан Жанна Борисівна

Харків 2011

ЗМІСТ

Введення…………………………………………………………………………3

Розділ 1Аналіз змісту поняття «пам’яті», її видів та властивостей

1.1 Визначення пам’яті з точки зору різних вчених………………………..4

       1.2 Основні види пам’яті…………………………………………………..…6   1.3 Взаємозначимі процеси в пам’яті ………..……………………………14

1.4 Індивідуальні властивості пам’яті та її розвиток…………………….20

Висновки……………………………………………………………………….27

Список джерел інформації……………………………………………………28

ВСТУП

Актуальність роботи проявляється у тому, що пам’ять є невід’ємною складовою життя будь-якої живої істоти, а тому вивчення видів, процесів пам’яті а також індивідуальних особливостей людини, може допомогти кожному із методикою або тренінгом для вдосконалення своєї пам’яті.

У курсовій роботі використовуються наступні методи:

- аналіз літературних джерел з проблеми дослідження;

- узагальнення отриманих знань.

Пам'яті присвячено безліч спеціальних досліджень, про неї написано сотні наукових і популярних книг і статей. З незапамятних часів в її таємниці намагаються проникнути філософи і фізіологи, генетики і хіміки, психологи і психіатри.

Тому вивчення цього питання являється дуже значимим, так як пам’ять являє собою не від’ємну складову сучасного життя.

Об’єктом курсової роботи є особливості пам’яті.

Ціль даної роботи – дослідження пам’яті.

Задачами курсової роботи є:

- розглянути які бувають види пам’яті та їх властивості;

- дослідити процеси в пам’яті;

- з’ясувати вплив індивідуальних особливостей людини на пам’ять.

Предметом курсової роботи являються види і властивості пам’яті.

1.1 Визначення пам’яті з точки зору різних вчених

На думку Р.Х. Тугушева і Є.І. Гарбера: “Пам'ять - психічний процес, що складається в запам'ятовуванні, збереженні та наступному відтворенні (впізнавання) або забуванні чого-небудь” [14, с. 262]

Згідно з І. Русинкою: “Пам’ять – це те, що людина безпосередньо відображає за допомогою відчуття і сприйняття, фіксується, зберігається в її мозку, утворюючи індивідуальний досвід, і за потреби використовується в подальшій діяльності” [12, c.198]

Згідно з А.В. Петровським і М.Г. Ярошевським: “Пам'ять - це процес збереження минулого досвіду, що робить можливим його повторне використання в діяльності і повернення в сферу свідомості” [8, c. 401]

Згідно О.В. Киричук і В.А. Роменець: “ Пам'ять – це вихідна, первинна здатність психічного життя людини, що є джерелом і водночас пов’язуючим початком усього нашого буття” [3, c. 293]

Згідно до С.Д. Максименко: Пам'ять – необхідна умова психічного розвитку людини. Нові зрушення в її психіці завжди ґрунтуються на попередніх досягненнях, на основі здобутків, зафіксованих у пам’яті [5,c.298]

Згідно до думки Ю.Л. Трофімова: Пам'ять – це відображення предметів і явищ дійсності у психіці людини в той час, коли вони вже безпосередньо не діють на органи чуття [13, c. 217]

На думку С.Л. Рубінштейна: “Пам'ять - різноманітні психічні процеси, які зазвичай відображають або відтворюють минуле, перш пережите індивідом” [11, c. 258]

Згідно з визначенням А.Г. Маклакова: “Пам'ять - відкладення, збереження, подальше пізнавання і відтворення слідів минулого досвіду ” [6, c. 272]

Згідно В.В. Нурковой:  “Пам'ять - це сукупність процесів, що пронизує кожну мить життя людини ”[7,c. 5]

Згідно А.Ю. Агафонова: “Пам'ять - стрижневе психічне утворення, завдяки якому стає можливим накопичення свідомого досвіду ” [1, c. 17].

Згідно А.Є. Польською: “Пам'ять - відтворення минулого досвіду, одна з основних властивостей нервової системи, що виражається у здатності довгостроково зберігати інформацію про події зовнішнього світу, реакціях організму і багаторазово виводити її в середовище свідомості та поведінки. [9, c. 4].

Можна зробити висновок, що пам'ять - це здатність людини зберігати і відтворювати інформацію, яку вона раніше придбала, вона є одна з основних властивостей нервової системи людини. Такої ж думки дотримуються: А.Є. Польська, Р.Х. Тугушев і Є.І. Гарбер.

1.2Основні види пам’яті

Похожие материалы

Информация о работе