Аналіз діяльності компанії "Юси"

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Зміст

1 Преамбула............................................................................................................. 2

2 Стратегія розвитку цільового ринку.................................................................. 3

3 Сильні та слабкі сторони роботи підприємства................................................ 7

4  Маркетингове дослідження ринку методом опитування................................ 8

5 Товарна політика................................................................................................ 14

5.1 Позиціювання торгової марки чи товару на ринку.................................. 14

5.2 Сегментація товарного ринку..................................................................... 15

6 Формування та аналіз збутової політики підприємства................................. 21

7 Оцінка ефективності рекламної кампанії........................................................ 26

8 Оцінка якості і конкурентоспроможності товару........................................... 28

9 Цінова стратегія.................................................................................................. 31

9.1 Цінова стратегія ППТФ „ЮСИ”................................................................. 31

9.2 Оцінка рівня цінового ризику.................................................................... 34

10 Бюджет маркетингу......................................................................................... 36

Список використаної літератури......................................................................... 37


1 Преамбула

     Кожне підприємство функціонує у маркетинговому середовищі, яке може бути і джерелом привабливих ринкових можливостей, і джерелом потенційних небезпек. Отож, для успішного функціонування підприємству необхідна велика кількість інформації про ринок і його макросередовище. Тому перед тим, як прийняти рішення про створення власної фірми, потрібно провести дослідження ринку на основі вторинних даних, зібрати всю можливу інформацію про потенційних конкурентів і споживачів, оцінити свої можливості розвитку та загрози зі сторони вже існуючих фірм.

Насьогодні основні гравці на ринку парфумерної продукції вже визнечені. Спеціалісти відмічають, що такі методи залучення покупців, як щотижневе оновлення ассортименту, знижки, подарунки діють дуже слабо.В такій ситуації майже всі торгові компаніїї покладають надії на регіони, де менш жорстка конкуренція і де ще, як вважають спеціалісти, невдоволений платіжеспроможний попит.         

Концепція маркетингу передбачає, що запорукою досягнення цілей підприємства є визначення потреб споживачів і задоволення цих потреб ефективнішими і продуктивнішими - порівняно з конкурентами – методами. ППТФ «ЮСИ» використовуватиме саме концепцію маркетингу. Це проявлятиметься, перш за все, у тому, що вона прийматиме і виконуватиме індивідуальні бажання споживачів, використовуватиме матеріал, який є дешевшим , та здійснюватиме виробництво на місці, а не завозитиме готову продукцію, що дозволить знизити ціну, не зменшивши якість, пропонованого товару, а це, в свою чергу, позитивно вирізнятиме дану фірму серед конкурентних підприємств, що дозволить завоювати прихильність споживачів до своєї продукції.

Планом передбачений річний обсяг реалізації продукції 750000 одиниць, розрахунковий прибуток – 9495000 гривень. Вартість 50 мл продукції в середньому 249 грн. Для організації діяльності необхідні капітальні витрати в сумі 21300000. Бюджет маркетингу складає 17056823 гривень.

Індекс рентабельності складає 1,9.


2 Стратегія розвитку цільового ринку

Рассмотрим ОАО “Себряковцемент”, которое занимается производством цемента. 

Определим составляющие микро среды, которые предоставляют непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям,  а также факторы макро среды, что оказывают опосредствованное влияние на деятельность фирмы с удовлетворением потребностей потребителей наиболее эффективным способом.

Итак, первой составляющей нашей микро среды являются поставщики – фирмы, организации, предприятия, которые производят поставки сырья для нашего предприятия.

Единственным поставщиком, на долю которого приходится более чем 10% поставок материалов является ОАО «Сегежский ЦБК»

Посредники – фирмы, организации, предприятия, которые осуществляют посреднические операции по поставкам для производства или реализации продукции. Маркетинговые посредники могут быть представлены:

1) торговыми посредниками, т. е. деловыми фирмами, которые помогают предприятию в поисках клиентов или продажи товаров;

2) посредники из организации товародвижения (транспортные организации, железнодорожные фирмы);

3) агентствами по предоставлению маркетинговых услуг, которые помогают предприятию точнее позиционировать и продвигать товар на рынки

Для нашего предприятия – это Генеральный дистрибьютор ЗАО «Цеминтвест», который обладает собственной дилерской сетью. Реализация осуществляется через московский офис, а также через филиал в городе Михайловка. Кроме того, реализацию портланцемента для производства асбестоцементных изделий ПЦА ТУ Общество ведет на прямую без дилеров Себряковскому комбинату асбоцементных изделий  

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Маркетинг
Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
364 Kb
Скачали:
0