Конкурсні завдання Олімпіади-2005 з напрямку “Електронні апарати”. Обов’язкова частина і завдання по вибору учасників олімпіади

Страницы работы

Содержание работы

Конкурсні завдання Олімпіади 2005

з напрямку “Електронні апарати”

Обов’язкова частина

1. При розробці інтерфейсу системи зв’язку з спеціалізованим обчислювачем виникла потреба реалізувати логічну функцію перетворення сигналів Х1,Х2,Х3, що задана рівнянням:

                      __ __ __        __   __

Y=X1X2X3+X1X2X3+X2X3+X1X3.

Реалізувати необхідне перетворення, використовуючи:

-  логічні елементи бази Шеффера або бази Пірса

-  мультиплексори.

                                                                                                                  (до 8 балів)

2.Для одного з відомих вам  мікроконтролерів, розробити алгоритм, написати та відладити програму вводу у внутрішню пам’ять  даних десяти довільних чисел a1….a10, що характеризують  певні  вхідні сигнали, а також довільне число b0, що характеризуе відповідне  порогове значення. Провести сортирування   сигналів, перевіривши всі занесені числа на відповідність  умові a[I]< b0.Всі числа,  що задовольняють наведеній  умові, зафіксувати у зовнішній пам'яті  даних.

                                                                                                       (до 10 балів.)

3. Проаналізувати надану конструкторську документацію (файл  olimp4.), з точки зору нормоконтролю, виявити помилки, що мають місце, та виправити їх шляхом внесення відповідних змін до документації. Внесені зміни виконати червоним кольором. Результати представити у вигляді файлу olimp_(девиз).        

                                                                                                      (до 12 балів)

Завдання по вибору учасників олімпіади

1.Розробити креслення  запропонованої деталі з максимальним урахуванням вимог стандартів та оформити його у вигляді файлу  olimpvid_(девиз).

                                                                                              (до10 балів)             

2. Виконати програмно ініціалізацію таймера/лічильника мікроконтролера на підрахунок подій, що надходять на лічильний вхід від електронного апарата у вигляді імпульсів. По перериванню від лічильника передбачити запис у зовнішню пам’ять даних у порядку збільшення, що містяться у 10 ячейках внутрішньої пам’яті. Вибір мікроконтролера, режима таймера/ лічильника обгрунтувати. Включення таймера/ лічильника виконати  від зовнішнього джерела.

                                                                                         (до 15 балів)

3.По лінії зв’язку довжиною    l, що має погонну ємність С0, передається сигнал амплітудою  U тривалістю τ, та потужністю  Р. Знайти  залежність мінімального часу між сусідніми імпульсами за умови повного розряду ємності щотактно.

                                                                                              (до5 балів)

4.Визначити розміри для виготовлення пуансона та матриці штампа для пробивання отвору в друкованій платі, якщо відомо, що діаметр отвору, що пробивається 5Н12, товщина плати – 2,5 мм, матеріал плати – гетинакс марки В.

                                                                                                  (до5 балів)

5. Розрахуйте параметри імпульсу дефібриляції та наведіть його форму, коли відомо: С = 40 мкФ,  L=0,15Гн,  RL =16 Ом,  Rлюдини = 50 Ом, Wc =400 Дж.

                                                                                                (до10 балів)

6.Планова діагностична перевірка системи автоматичного регулювання параметрів середовища  передбачає триразовий контроль у моменти часу  t1 , t2,  t3 . При цьому система може перебувати у наступних станах: S1 –система працездатна,   S2 –система працездатна, але потребує регулювання,  S3 - система не працездатна та потребує ремонту з заміною певних вузлів, S4 –система не працездатна та потребує повної заміни. Відомо, що у початковий момент аналізу  система перебувала у стані: S1 . Знайти ймовірність можливих станів системи після триразового контролю та проаналізувати їх, якщо перехідні ймовірності відомі: Р12=0,4, Р13=0,2, Р14=0,1, Р23=0,4, Р24=0,2, Р34=0,7.

                                                                                                      (до 15 балів)

7. Оцінити основні параметри петлевого   вібратора, який призначений для приймання третього загального телевізійного каналу (довжина хвилі 3,75 м), для виготовлення якого передбачається використання алюміньової  трубки діаметром 20 мм.

                                                                                            (до 10 балів) 

При виконанні конкурсних завдань необхідно максимально використовувати засоби обчислювальної техніки. Відповіді на питання повинні бути виконані чітким почерком, з дотримуванням логічної послідовності та розшифровкою всіх необхідних позначок та скорочень.

Голова конкурсної комісії                               проф. Стороженко В.О.

Похожие материалы

Информация о работе