Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е), страница 9

де В - ширина корпусу 18*4=72  м;

     Fкор -  загальна площа корпусу скорегована;

      L -  довжина прольотів, з кількістю колон кратною 12 м.

                                                     м

Враховуючи прийнятий крок колон 12 м,      приймаємо довжину корпусу:   L=122,2 м, 10 прольотів.

При розміщенні цехів та дільниць виробництва маємо на увазі проектування прямоточного процесу ремонту: коли базова деталь (рама автомобіля) проходить ремонтні позиції по прямому напрямку. А агрегати, деталі ремонтуються, складаються на паралельному напрямах і видаються на кінцеве загальне складання машини. А агрегати, деталі ремонтуються, складаються на паралельному напрямах і видаються на кінцеве загальне складання машини. Необхідно при розміщенні дільниць уникати перехресного переміщення вузлів і деталей. Цей процес відображаємо лініями вантажопотоків в відсотковому відношенні на плані головного корпусу.

2  Розрахунок мотороскладальної дільниці

2.1. Загальні відомості про мотороскладальну дільницю

Відділ призначено для ремонта основних деталей двигуната його складання.

Річна виробнича програма відділення визначається кількістю випущених із ремонта двигунів.

Технологічний процес. В відділенні ремонта і складання двигунів проводять розточку циліндрів і гільз блоків, розточку корінних підшипників, а також втулок розподільчого вала, шліфовку і поліровку колінчастих валів, шліфовку і притірку клапанів, гідравлічне випробування головок і блоків циліндрів.

В цьому відділі проводять також ремонт, складання та випробування масляних насосів, фільтрів, водяних насосів, вентиляторів. Складання двигуна проводиться із вузлів, попередньо складених на спеціалізованих робочих місцях.

          При значній програмі відділення, по основній моделі двигуна виконання процеса складання слідує рекомендувати на потокових лініях.

Процентне співвідношення трудомісткості

За видом роботи

Слюсарні роботи по блокові і головці циліндрів………………………………….4,7

Свердлильні роботи по блокові і головці циліндрів……………………………...2,5

Пресові роботи………………………………………………………………………0,8

Гідравлічне випробування……………………………………………………….….1,6

Розточні роботи……………………………………………………………………...5,6

Хонінгувальні роботи……………………………………………………………….3,0

Слюсарні роботи по колінчастому валу…………………………………………...3,2

Шліфувальні роботи по колінчастому валу…………………………………….….12

Шліфувальні роботи по розпридільному валу…………………………………….4,1

Поліровочні роботи по колінчастому валу………………………………………..1,9

Ремонт і складання масляного насоса……………………………………………...6,9

Ремонт вентилятора…………………………………………………………………2,4

Ремонт і складання водяного насоса……………………………………………….3,3

Складання двигуна…………………………………………………………………44,0

Регуліровка двигуна після випробування………………………………………….4,0

Всьго…………………………………………………………………………………100

2.2. Розрахунок робочих місць та необхідного обладнання дільниці

Мотороскладальна дільниця, як і весь складальний цех працює в одну зміну. Згідно з даними таблиці розрахунку кількості працюючих на дільниці визначаємо — 69 чоловік.


Визначаємо кількість робочих місць на дільниці, що є основним.

де - дійсна трудомісткість даного виду робіт відповідної дільниці чи відділення цеху, люд.-год;

 - дійсний річний фонд часу обладнання за зміну, год;

 - змінність роботи дільниці;

-кількість людей одночасно працюючих на одному обладнанні;

- коефіцієнт використання обладнання за часом (див. Табл. 17).


В   залежності   від   призначення   кожне   робоче   місце   оснащається відповідними приладами. Вибір нестандартного обладнання, вимірювального інструменту і приладів проводимо відповідно до прийнятої технології мотороскладальноїї  дільниці, що здійснюється за технічними умовами на ремонт і технологічними процесами, дані зводимо в таблицю 7.  

Розміщення обладнання відображаємо на кресленні лист 2. Освітлення застосовується, як загальне так і на робочих місцях.

Площа дільниці визначається за формулою

де:  - сумарна площа підлоги, зайнята обладнанням;

- коефіцієнт проходів, що враховує робочі зони і проходи між обладнанням (табл. 17)

м2


Таблиця 7 – Обладнання мотороскладальної дільниці