Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е), страница 8

Розраховуємо площу складальних приміщень ведемо за питомими нормами на одне робоче місце, згідно з методичними вказівками[1стор.16]. Ураховуємо, що побутові приміщення розміщуються на двох поверхах. Площа складських приміщень приймається в розмірі 25% від виробничих. Розподіл цієї площі за окремими складськими приміщенням зводимо в таблицю 4.

Таблиця 4 – Побутові та конторські приміщення

№ п/п

Найменування приміщень

Питома площа на працюючого,  м²

Кількість працюючих

Прийнята площа,    м²

Побутові площі

1

Гардероби

0,8

462

370

2

Кімнати для вмивання

0,05

512

26

3

Душові

0,5

462

231

4

Прибиральні

0,2

512

102

5

Буфет-їдальня

0,25

512

128

Конторські площі

6

Конторські приміщення

5

14

70

7

Кабінет майстра

7,5

15

112,5

8

Кабінет начальника цеху

10

3

30

Загальна площа

1069

З урахуванням розміщення на двох поверхах

535

Розподіл цієї площі за окремими складськими приміщеннями виконуємо згідно з рекомендаціями таблиці 14 у відсотковому співвідношенні від загальної площі складських приміщень. Результат и наводимо в таблиці 5.

     Загальна площа головного корпусу складається із суми площ основних і допоміжних виробничих приміщень, побутових, частини адміністративних та складальних приміщень і площ основних проходів та проїздів.

Площу основних проходів і проїздів приймаємо у розмірі 10% від виробничих площ головного корпусу.

Усі площі приміщень, проходів та виробничі площі, що розміщуються в головному корпусі, заводимо в таблицю7

  Таблиця 5Площі складських приміщень у головному корпусі

№   з/п

Склад

Норма площі, %

Площа, м²

У головному корпусі

1

Запасних частин

20

434

2

Деталей, що очікують ремонту

7

152

3

Комплектувальний

10

217

4

Металу

8

174

5

Утилю

2

43

6

Інструментальний

4

87

7

Агрегатів, що очікують ремонту

15

325

8

Відремонтованих агрегатів

6

130

Усього в головному корпусі

1562

Не в головному корпусі

9

Матеріалів

17

369

10

Лісу

8

174

11

Паливно-мастильних матеріалів

3

65

Усього не в головному корпусі

608

Усього

2170

Таблиця 6– Узагальнююча таблиця площ головного корпусу

№   з/п

Найменування площі

Прийнята площа, м²

1

Виробничі площі

8679

2

Побутові та адміністративні площі

535

3

Складські площі

1562

4

Площі основних проходів та проїздів

1302

Усього

12078

1.8. Компоновка головного корпусу заводу

З метою зменшення будівельних затрат, а також в подальшому для зменшення затрат на обслуговування виробництва, рекомендується (доцільно) цехи основного виробництва та допоміжні підрозділи розміщати в одному виробничому корпусі.

При цьому необхідно передбачити основні проїзди та проходи в цехах. Прийнято загальну площу проїздів та проходів знаходити як 10...15% від площі усіх приміщень Тоді загальна площа головного корпусу заводу буде:

Fзаг=8795 м2

           У більшості випадків будівля виконується багато прольотною, одноповерховою. Але приміщення побутово-конторські можуть розміщуватись в 2 - 3 поверхи в залежності від будови. Але висота побутового приміщення не менше 3 м.

Приймаємо корпус з чотирьох прольотів по 24м. Тоді довжину прольотів визначаємо:

Fкор=B´L,