Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е), страница 5

Крім основних робітників виробничу програму забезпечують робітники допоміжні: кранівники, комірники, контролери т. ін., їх кількість приймаємо у відсотковому відношенні до основних робітників, рекомендовано 12... 15% і залежить від технічної складності виробництва. Кількість інженерно-технічних робітників (ІТР) та службовців (розрахунково-конторський персонал) приймається також у відсотковому відношенні до виробничників (основні робітники плюс допоміжні). Приймається для ІТР — 13... 15%, із них 50% працюють на виробництві (майстри, начальники цехів). Службовців приймаємо — 12…14%., із них 30% на виробництві.

Робітників молодшого обслуговуючого персоналу приймаємо 2% від кількості всіх робітників. Оскільки такі категорії як інженерно-технічні працівники, службовці та молодший обслуговуючий персонал забезпечують роботу усіх цехових робітників і можуть одночасно працювати на декількох дільницях виробництва, а також в управлінні доцільно їх розрахунок вести відносно усіх дільниць цеху. Результати підрахунку працюючих зводимо в таблицю 2.    

   Одночасно формуємо цехи основного виробництва: складального, мотороремонтного та цеху відновлення. Підрахуємо кількість робітників відділу головного механіка із розрахунку 17% від робітників механічної дільниці цеху відновлення.

Відділ інструментального господарства визначається в кількості 25% від робітників механічної дільниці цеху відновлення.

Формуючи основні виробничі цехи заводу звертаємо увагу на специфіку робіт. Так всі роботи по зварюванню, ковальське, мідницькі відносимо до цеху відновлення. Роботи механічної дільниці мотороремонтного цеху на 50% виконуються в цеху відновлення.

 Роботи по ремонту власного обладнання, крім специфічних, відносимо до мотороремонтного цеху.

          Визначаємо кількість робітників інструментального відділу:

                                                     роб.

Визначаємо кількість робітників відділу головного механіка:

 роб.

Визначаємо кількість майстрів:

 роб.

Таблиця 2Кількість працюючих на дільницях і в цехах заводу