Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е), страница 4

1.5. Розрахунок трудомісткості робіт на дільницях заводу


Вся річна трудомісткість по капітальному ремонту автомобілів ЛАЗ-695Е, двигунів внутрішнього згорання та на власні потреби виконується на спеціалізованих дільницях. Підрахунок трудомісткості на кожній окремій дільниці ведемо відповідно до відсоткового розподілу робіт:

де tд — річна трудомісткість дільниці;

   Трм — річна трудомісткість капітального ремонту машини (двигуна, свої потреби);

    n — відсоток робіт дільниці з [1].

Так трудомісткість дільниці по ремонту корпусних деталей — рами автобуса, згідно з нормативом складає 8 %. Тоді в людино-годинах трудомісткість буде:

люд.-год.

 Розрахунок для всіх дільниць зводимо в таблицю 1 .

Таблиця 1 – Трудомісткість робіт на дільницях заводу

№ п/п

Назва дільниці

Відсоток робіт, %

Трудомісткість, люд./год

машина

ДВЗ

дод.          потреби

машина

ДВЗ

дод.         потреби

1

Зовнішня мийка

0,5

0,5

-

1473

1603

-

2

Розбирання

9

8

7

26505

25650

7280

3

Виварювально-мийна

1

1,7

1

2945

5451

1040

4

Дефектації

2

2

2

5890

6413

2080

5

Комплектувальна

3

3,5

-

8835

11222

-

6

Ремонту корпусних деталей

8

10

-

23560

32063

-

7

Складальна

29,5

38,6

45

86878

123761

46800

8

Шиномонтажна

1

-

-

2945

-

-

9

Жерстяницька

5

-

2

14725

-

2080

10

Мідницька

3,5

3

1

10308

9619

1040

11

Деревообробна

1

-

-

2945

-

-

12

Малярна

1

1

1

2945

3206

1040

13

Механічна

22

12

23

64790

38475

23920

14

Ковальська

3

0,7

6

8835

2244

6240

15

Термічна

2

2

2

5890

6413

2080

16

Зварювально-наплавлювальна

7

2

2

20615

6413

2080

17

Гальванічна

1

1,5

1

2945

4809

1040

18

Паливної апаратури

-

8,5

-

-

27253

-

19

Випробувальна станція

-

4

2

-

12825

2080

20

Ремонту електрообладнання

0,5

1

5

1473

3206

5200

Усього

294500

320625

104000

  1.6. Розрахунок кількості працюючих на дільницях та в цехах заводу


Працюючі в цехах заводу поділяються на декілька категорій. Основні виробничі робочі виконують роботи безпосередньо на основному виробництві. Кількість основних робітників необхідних для виконання річного завдання на певній дільниці визначається виходячи з річної програми трудомісткості дільниці — Тд та дійсного фонду часу робітника відповідної професії Фд (вибираємо за даними таблиці 7 [1].)

            Так для дільниці по ремонту корпусних деталей складального цеху підрахуємо:

 роб.