Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е), страница 12

•  нарощування кавітації та інші;

•  нарощування посадочних буртів;

•  обробка посадочних буртів на токарному верстаті;

•  розточування гільз;

•  хонінгування гільз до розміру;

•  контроль.

При граничному спрацюванні гільзи по "дзеркалу" або при незначних задирах гільзу розточують і запресовують у них підготовлені по розміру втулки із матеріалу низковуглецевих сталей. Після цього гільза розточується і хонінгується до номінального розміру.

Хонінгування (доводку) проводять для одержання розмірів і придання поверхні шорсткості високого класу. Цей процес здійснюється за рахунок зняття з оброблюваної поверхні мільчайшої стружки при допомозі абразивного  або алмазного інструменту. Головний рух – обертання хонінгувальної головки, допоміжний рух – обернено–поступальний рух хонінгувальної головки.

Режими різання при хонінгуванні отвору абразивним інструментом визначають наступним чином: довжину брусків lи мм, визначають розрахунком по формулі

lи=

де:  lх – довжина хонінгування, мм;

Вихід брусків за торці оброблювальної поверхні y, мм:

y =(0,2÷0,4) lи

Довжину робочого ходу бруска LP, мм;

LP= lх+2 y- lи

Величина припуску z, мм на кожен перехід визначається по нормативам ;

швидкість обертання хонінгувальної головки υ, м/хв., назначається по нормативам;

Частоту обертання хонінгувальної головки  n, об/хв., визначають розрахунком по формулі і уточнюють по паспортним даним верстата; 

,

де:- швидкість різання, м/хв;

- найбільший діаметр поверхні, що оброблюється;

швидкістьобернено–поступального руху хонінгувальної головки υв.n, м/хв., назначають по нормативам і уточнюють по паспортним даним верстата; 

частоту подвійних ходів  n, дв. хід/хв., хонінгувальної головки розраховують по формулі;

,

де:- швидкість зворотно-поступального руху, м/хв;

       - довжина робочого ходу, мм;

Cила пружини Р, Н, механізму режиму брусків визначають по формулі

Р= ρ∙lи В zб tg( φ+Θ)

де : ρ питомий тиск брусів, МПа; питомий тиск брусків ρ, МПа, назначають по нормативам;

 lи довжина брусків, см;

В – ширина брусків, см;

zб число брусків;

φкут конуса розжиму  приймають рівним 10 – 15о;

Θкут тертя приймається рівним 6о;

точність форми шорсткість поверхні назначають по нормативам і їх значення зрівнюють з ТУ.

Основний час при хонінгуванні визначають

 t o= nП  / nДВ.ХОД

де:  nП повне число подвійних ходів хонінгувальної головки, необхідне для зняття всього припуску; 

nДВ.ХОДчастота подвійних ходів хонінгувальної головки в хв.

В свою чергу:

nП= z / b

де : z  –  припуск на діаметр, мм;

b – товщина шару металу, знімаємого за двійний прохід хонінгувальної головки, в мм (для чавуна b = 0, 0004 – 0,0020).

При переміщенні алмазного інструменту розрахунок ведеться в тій же послідовності, але по іншим нормативам.

Таблиця 7 – Таблиця дефектів гільзи блоку циліндрів

деф.

Найменування дефекту

Метод виявлення

Розміри, мм

Основний спосіб усунення дифекту

За робочим кресленням

Допуск без ремонту

1

Знос внутрішньої робочої поверхні більше Ø120.

Замірювання,

Лінійка, нутромір

120,16+0,06

120,7+0,06

Розточити внутрішню поверхню і хонінгувати до ремонтного розміру.

2

Висота Н опорного бурта менше 10,2.

Замірювання,

лінійка, нутромір

10,2+0,03

10+0,03

Проточити бурт до ремонтного розміру.

Література

1. Зеленков, Г.І., Колясинский Б.С., "Проектування підприємств по ремонту дорожніх і будівельних машин".

2. Конарин В.И. "Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств", т.З.

3. Корчанов И.Я. "Технология и организация ремонта строительных машин и оборудования".

4. Чабаний В.Я., Власенко Н.В., "Технология производства и ремонта дорожно-строительных машин". Учебник для ВУЗов. — К.: "Высшая

школа", 1985 г.

5. Дорощенко В.П. Методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни „Технологія виробництва та ремонту машин”. – Полтава: ПДТУ, 2001.