Технологія й організація капітального ремонту автобусів (за базову марку прийнято автомобіль ЛАЗ-695Е), страница 11

Отже, мотороскладальна дыльниця матиме прямокутну форму зі сторонами 34 м на 36 м та площу 1224 м2.

  Температура повітря в приміщені повинна бути не менше 14-170 С, а відносна вологість повітря – не більше ніж 60%.

3. Відновлення гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання

Гільзи циліндрів виготовляють у двигунах ЗИЛ – 130 із сірого чавуну       СЧ 18 – 36, НВ 179 – 229, у  ЯМЗ із чавуна НRС 42 – 50.

 Головні дефекти гільз в таблиці 7.

Знос отвору під поршень усувається розточкою його з послідуючим хонінгуванням під один з трьох ремонтний розмір (0,5; 1,0; 1,5). Розточка здійснюється на алмазно-розточних верстатах 2А78 різцями, обладнаними пластинками ВК6 з подачею 0,14 мм/об. і швидкістю різання близько 100 м/хв. На столі верстата гільза закріпляється в спеціальному обладнанні. Потім отвір попередньо і кінцево хонінгують на хонінгувальних верстатах 3Г833.

    Попереднє (чорнове) хонінгування ведуть брусками КЗ10 СТ1К або алмазними брусками АС6М1 100 % концентрації з вмістом алмазів в брусі 3,5 карата при режимі: колова швидкість 60 – 80 мм/об., зворотно-поступальна швидкість 15 – 25 м/хв., тиск на брус 0,5 – 1,0 МПа, змащувано-охолоджуюча рідина (ЗОР) керосин, припуск на хонінгування 0,050 мм.

Кінцеве (чистове) хонінгування ведуть брусками КЗМ20СМ1К або алмазними брусками АСМ20М1 100 % концентрації з тим же вмістом алмазів.

Режими оброблення такі ж, крім тиску на бруски 0,3 – 0,5 МПа, ЗОР – суміш керосину і індустріального мастила 20 в відношенні 1:1, приуск на хонінгування 0,010 мм.

Заміна абразивного інструменту алмазним при хонінгуванні дозволяє підвищити стійкість брусків при попередньому хонінгуванні в 190 раз, при кінцевому в 90 раз, шорсткість поверхні підвищується, значно збільшується ресурс спряження гільза–поршень.

          Для покращення якості оброблення дзеркала гільзи циліндрів авторемонтні підприємства, по рекомендаціям заводу-виготовлювача, переходять на „ еластичне хонінгування „. Цей процес заключається в тому, що хонінгування ведеться трьома операціями алмазними брусками на еластичній основі. Основні параметри процесу слідуючі: Частота обертання хонінгувальної головки на першій; другій і третій операціях відповідно 120, 160 і 240 об/хв.; число двійних ходів при всіх трьох операціях 60 ход/хв.; тиск брусків 1,5; 1,2 і 1,0 МПа; марки алмазних брусків відповідно АСВ80/63, АСМ60/40 і АСО80/63 при їх розмірі 12×80×5×3 мм на першій і другій операціях і 12×100×6×3 мм на третій операції; час хонінгування відповідно 40 – 45, 20 – 25 і 15 с.; одержана шорсткість Rа=0,8; Rа=0,063 і Rа=0,25.

Після закінчення хонінгування визначають розмірну групу отвору під поршень і літерне його позначення вибивають на верхньому торці гільзи. Розміри отвору гільз під поршень, встановлюємо на один двигун, повинні бути однакові.

Для підвищення припрацювання спряження поршень-отвір гільзи, збільшення їх ресурсу, приміняють тонке пластичне деформування робочої поверхні гільзи способом вібраційного обкатування шариковою розкаткою.

Корозійний знос і деформація поясків гільзи відновлюють способом осталення з послідуючим обробленням під розмір робочого креслення.

Після ремонту гільзи циліндрів повинні відповідати слідуючим технічним умовам:

не циліндричність поверхонь А. Б і В повинна бути не більше 0,02 мм;

радіальне биття поверхонь Б і В відносно поверхні А повинне бути не більше 0,085 мм, при цьому непаралельність осей цих поверхонь – не більше 0,035 мм;

шорсткість поверхні А повинна відповідати 9а класу (Rа=0,32÷0,25), а поверхонь Б і В – 7а класу (Rа=1,25÷1,0).

Перед розточуванням визначають внутрішній діаметр гільзи у зоні роботи верхніх кілець із урахуванням припуску на розточування і хонінгування, визначають найближчий ремонтний розмір гільзи:

Dp=dсп.р+2(Zрозт+Zхон)

де dсп.рсправжній розмір

Zрозт -  припуск на розточування, Zрозт= 0.06-0.1 мм

Zхон  - припуск на хонінгування,

      Zхон = 0.02-0.03 мм 

Відновлення посадочних буртів гільзи виконують способами наплавлення або гальванічного нарощування. Після нарощування бурти проточуються.

План операцій на відновлення гільз:

•  очистити гільзи;

•  дефектація;