Ставлення до сім'ї у сучасному українському суспільстві (Звіт за підсумками соціологічного дослідження), страница 8

ü Наступна висунута нами гіпотеза про те, що кількість дітей у сучасній родині зумовлюється насамперед економічними чинниками теж, нажаль, виявилась правильною. 75% опитаних вважає, що нереально мати у сучасній українській сім'ї 2 і більше дітей, це втричі більше, ніж прихильників протилежної точки зору. Слід зазначити, що 56,67% цього і не прагнуть, вважаючи, що можна зупинитися і на одній дитині або взагалі не мати дітей (на питання «Чи довго може проіснувати бездітна родина» 60% відповіли «так»), причому у цьому погоджуються як і сучасна молодь, так і представники старшого покоління. Отже,  ми можемо сміливо сказати, що кількість дітей у родині зумовлюється багатьма чинниками навколишнього соціального середовища, але основним чинником залишається економічне становище.

ü Наша гіпотеза про те, що чоловік все ще залишається головою сім'ї виявилась в основному помилковою. Оскільки на запитання «Чи обов'язково головою сім'ї повинен бути чоловік» відповіли «ні» 51,67%, хоча варіант «так» обрали 48,33%, як легко бачити різниця невелика, але все ж таки вона є. Як ми і очікували більшість чоловіків, а саме 66,67%, залишаються прихильниками патріархату, тоді як така ж частина жінок (66,76%) не згодні з цим. Нас дещо здивували відповіді молоді і людей старшого віку, оскільки молодь (63,64%) стверджує, що голова сім'ї – це чоловік, а люди старшого віку (55,26%) навпаки  проти цього.

ü Гіпотеза про те, що релігійний аспект у вихованні не враховується, підтвердилась. Аж 93,33% всіх опитаних не погоджуються з цим, і лише 6,67% підтримують. Така ж одностайність простежується серед чоловіків (92,59%) і жінок (93,94%), серед молоді (95,45%) і старшого покоління (92,11%). Тому можна сміливо стверджувати, що ми виявились абсолютно праві, вважаючи, що релігійне виховання не є основою виховання в сім'ї.

ü Важко зробити висновок щодо гіпотези про те, що для сучасної молоді матеріальне становище сім'ї має набагато важливіше значення, ніж для людей старшого віку, адже з деяких відповідей можна сказати, що матеріальні цінності важливіші для молоді, а з інших – для людей старшого віку. Проте на запитання «Що на Вашу думку найважливіше для існування щасливої сім'ї» 50% молоді віддало перевагу матеріальному становищу, але ж і 42,11% старшого покоління теж так вважають. Тому, мабуть, можемо, хоча і не так впевнено, сказати, що і ця гіпотеза теж підтвердилась. Цікаво те, що саме жінок хвилює матеріальне становище, тоді як чоловіки більше переймаються духовністю

Таким чином, можна стверджувати, що, звичайно не всі, але більшість наших гіпотез виявились правильними.

V. Рекомендації

Добре проаналізувавши поставлену проблему, ми прийшли до висновку, що люди інколи не знають, що вони самі хочуть, можливо ще не мають сформованої точки зору з даного питання, не розуміють, що для них найважливіше, не задумаються над важливими проблемами свого життя, тому ми рекомендуємо населенню:

1.  Задуматися над життям, визначити свої цілі на майбутнє, переглянути минуле, зробити висновки, визнавши свої помилки.

2.  З'ясувати, що для Вас є найважливішими цінностями взагалі та при створенні сім'ї, чи дійсно вони головні.

3.  Ми рекомендуємо менше приділяти увагу матеріальним цінностям і більше духовним.

4.  Кожен повинен задуматись над тим, що таке щастя, та намагатись зробити щасливим не лише себе, а і оточуючих, свою сім'ю.

5.  Докласти максимум зусиль для забезпечення морального та матеріального добробуту майбутньої або вже існуючої сім'ї.