Ставлення до сім'ї у сучасному українському суспільстві (Звіт за підсумками соціологічного дослідження), страница 7

Аналіз таблиці

З наведеної вище таблиці можна помітити, що точки зору людей різного віку, в цілому, суттєво відрізняються одна від одної. Так от, якщо порівняти відповіді молоді (17-30) і людей старшого віку (31-55), то можна побачити, що переважна частина молоді вважає громадянський шлюб передумовою для створення сім'ї (81,82%), тоді як люди старшого віку  притримуються протилежної точки зору (60,53%). На питання про обов'язковість реєструвати шлюб у РАЦСі в молоді більшість відповіла ствердно (54,55%), але також за необов'язковість реєстрації – 45,45%, тобто різниця невелика. Щодо людей старшого віку то більшість (57,89%) вважає реєстрацію обов'язковою. Такий же відсоток ствердної та негативної відповіді серед молоді отримало питання щодо можливості довгого існування бездітної сім'ї, тобто 54,55% та 45,45% відповідно. Щодо людей старшого віку то абсолютний пріорітет має позитивна відповідь (63,16%). На 13-те питання більшість молоді (63,64%) відповіла, що головою сім'ї має бути чоловік, тоді як 55,26% людей старшого віку стверджують протилежне. Щодо питання, чи порушує розподіл обов'язків єдність у сім'ї, думка молоді розділилася. Однакова кількість вважає, що порушення єдності відбувається і в той же час інші не бачать його в сім'ї (50%), а серед людей старшого віку абсолютна більшість (73,68%) стверджує, що розподіл обов'язків не порушує єдності. Проте потрібно зазначити, що погляди чоловіків і жінок у деяких аспектах проблеми і сходяться. Так, наприклад, переважна частина молоді (72,73%) та людей старшого віку (76,32%) стверджують, що в сучасній українській сім'ї мати 2 і більше дітей не реально. Думки також сходяться і у відношенні щодо оптимального віку створення сім'ї для чоловіків (25-35 років – 54,55% і 52,63%) і жінок (20-25 років – 86,36% і 71,05%). Також збігаються погляди серед молоді та людей старшого віку щодо питання, чи створення сім'ї – особливий дар подружжя, особливо жінки (54,55% та 63,16% відповідно), хоча відсоток негативної відповіді серед молоді теж високий (45,45%). Виключна одностайність серед молоді (77,27%) та людей старшого віку (86,84%) простежується у відповідях на питання 16, вважають, що догляд та виховання дітей мають стати турботою не матері, а обох батьків. Така ж одностайність, щодо впливу факторів навколишнього соціального стану на сім’ю і її моральне становище (86,36% та 100% відповідно). Щодо релігії, також думки співпадають: 86,36% молоді та 100% людей старшого віку вважають, релігійне виховання не є основою виховання в сім'ї. Цікавими виявились результати останнього питання (що на Вашу думку найважливіше для існування щасливої сім'ї): для молоді – це матеріальне становище (33,33%), секс (21,21%); діти і  духовність (по 18,18%); тоді як для людей старшого віку – матеріальне становище (34,04%), духовність (27,66%), діти (14,89%) та секс (8,51%).

VІ.Висновки

Аналізуючи результати дослідження, ми зробили наступні висновки:

ü Наша гіпотеза про те, що громадянський шлюб розглядається як передумова одруження підтвердилась. 55% вважають, що це дійсно так, проте слід зазначити, що протилежної точки зору притримуються 45%, тобто різниця всього у 10%. Цікаво зазначити, що серед чоловіків прихильників громадянського шлюбу більше, ніж серед жінок. Приблизно така ж ситуація із запитанням «Чи обов'язково реєструвати шлюб у РАЦСі», оскільки ствердно відповіли на нього 56,67% всіх опитаних, а негативно - 43,33%. Таким чином, можна стверджувати, що громадянський шлюб розглядається як передумова одруження, але більшість респондентів не прагнуть офіційно зареєструвати шлюб, вважаючи це необов'язковим етапом у створенні сім'ї.