Ставлення до сім'ї у сучасному українському суспільстві (Звіт за підсумками соціологічного дослідження), страница 5

Аналіз таблиці

Порівнюючи відповіді представників чоловічої і жіночої статі, можна помітити певні відмінності. Так, переважна частина опитаних жінок (57,58%) не вважає громадянський шлюб передумовою для створення сім'ї, тоді коли більшість чоловіків (70,37%) притримуються діаметрально протилежної точки зору. Відповідаючи на п'яте питання (чи обов'язково реєструвати шлюб у РАЦСі) більша частина жінок (69,7%) стверджують, що реєстрація необхідна, тоді як 59.26% опитаних чоловіків проти цього. 69,7% жінок вважають,  що бездітна сім'я може проіснувати довго, а 51,85% чоловіків стверджують, що сім'ю без дітей можна побудувати на інших чинниках. На 13-те питання більшість жінок (66,67%) відповіла, що головою сім'ї не обов'язково має бути чоловік, тоді як така ж частина 66,67% чоловіків в один голос стверджують, що голова сім'ї – це чоловік і ніхто інший. 51,52% жінок вважають, що розподіл обов'язків порушує єдність у сім'ї, тоді як 51,85% чоловіків відмовляються від цього. Проте потрібно зазначити, що погляди чоловіків і жінок у деяких аспектах проблеми і сходяться. Так, наприклад, переважна частина опитаних чоловіків (54,55%) і жінок (51,85%) погоджуються у тому, що багатодітність у наш час – це не подвиг. Одностайність серед чоловіків і жінок простежується  у відповідях на питання 15 (чи погоджуєтеся Ви з думкою, що створювати сім'ю – особливий дар подружжя, особливо жінки), вважають, що це саме так 54,55% та 66,67% опитаних представників. Думки також сходяться і у відношенні щодо оптимального віку створення сім'ї для чоловіків (25-35 років – 57,58% і 48,15%) і жінок (20-25 років – 72,73% і 77,78%). Цікавими виявились результати останнього питання (що на Вашу думку найважливіше для існування щасливої сім'ї): для жінок – це матеріальне становище (35,85%), діти (20,75%), духовність (18,87%), секс (13,21%); тоді як для чоловіків – це духовність (27,27%), матеріальне становище і діти (по 24,24%), секс (12,12%).

3. Аналіз результатів за віком

Таблиця 2