Ставлення до сім'ї у сучасному українському суспільстві (Звіт за підсумками соціологічного дослідження), страница 3

6. Ваше ставлення до обряду вінчання?

Серед запропонованих варіантів відповідей більша частина респондентів (55%) обрала варіант «проводити не обов'язково», думка решти розділилась між «взагалі не потрібно» (20%) і «проводити не обов'язково» (16,67%). Проте 8,33% не визначились зі своїм ставленням до обряду вінчання, вони обрали варіант «не знаю»

7. Чи може довго проіснувати бездітна родина?

60% опитаних вважає, що навіть якщо дітей у сім'ї і немає, то вона може проіснувати досить довго, і лише 40% не погоджуються з ними, вважаючи, що для міцної сім'ї найважливішим є наявність дітей.

8. Чи погоджуєтеся Ви, що сучасна українська сім'я повинна мати 2 і більше дітей?

«Так» на це запитання відповіли 43,33% респондентів і 56,67% відповіли «ні».

9. Чи реально сучасній українській сім'ї мати 2 і більше дітей?

Вважають, що це реально лише 25% опитаних, тоді як 75% категорично не погоджуються з цим.

10. Чи вважаєте Ви у наш час багатодітність подвигом?

Відповіді респондентів на це запитання дещо здивували нас, оскільки 46,67% вважають багатодітність подвигом, а 53,33% не підтримують їх. Це дещо суперечить результатам попереднього питання.

11. Який, на Вашу думку, оптимальний вік для чоловіків, щоб створювати сім'ю?

Звичайно поділ можна проводити довільним чином, але ми запропонували такі варіанти відповідей:

До 20 років             0%

20-25 років              41,67%

25-35 років              53,33%

35-45 років              5%

Отже, можна сказати, що переважна кількість опитаних вважає, що чоловіки мають створювати сім'ю у віці 25-35 років. І що всі респонденти підтримали думку, що не варто чоловіка створювати сім'ю до 20 років .

12. Який, на Вашу думку, оптимальний вік для жінок, щоб створювати сім'ю?

Саме у віці 20-25 років жінки мають створювати сім'ю, так вважають 75% опитаних, і лише 25% притримуються іншої думки , вони стверджують, що оптимальний вік для жінки, щоб створити сім'ю - це 25-35 років. Взагалі залишись без уваги респондентів такі варіанти відповідей як «до 20 років» і «35-45 років», їх обрали по 0% опитаних

13. Чи обов'язково головою сім'ї повинен бути чоловік?

Думки опитаних розділились майже порівну, оскільки 48,33% вважають, що голова сім'ї - обов'язково чоловік, і 51,67% вважають, що це не так.

14. Чи порушує розподіл обов'язків єдність у сім'ї?

Унікальною виявилась ситуація із відповідями на це запитання, оскільки і підтримали і відхили це твердження рівно по 50% опитаних.

15. Чи погоджуєтеся Ви з думкою, що створювати сім'ю – особливий дар подружжя, особливо жінки?

Відповіли «так» на це запитання 60% і «ні» - 40% 

16. Чи згодні Ви, що догляд та виховання дітей мають стати турботою не матері, а обох батьків?

Більшість респондентів (83,33%) стверджує, що за виховання дітей мають відповідати і батько, і мати. І лише 16,67% - підтримують іншу точку зору.

17. Чи вважаєте Ви задовільним стан навколишнього соціального стану в Україні (політичний стан, екологія, наркоманія, алкоголізм)?

13,33%  опитаних вважають, що стан навколишнього соціального стану в Україні є задовільним, проте їм протистоїть 86,67% , на думку яких соціальне становище в Україні залишає бажати кращого.

18. Чи впливають фактори навколишнього соціального стану на сім'ю і її моральне становище?

Це питання є логічним продовженням попереднього, тому відповіді розділились у такому відношенні: 95% обрали варіант «так» і лише 5% опитаних вважає, що на моральне становище сім'ї не впливає навколишній соціальний стан

19. Чи вважаєте Ви основою виховання в сім'ї – релігійне виховання?

6,67% респондентів стверджують, що виховання має будуватися в першу чергу на релігійних аспектах, проте більшість респондентів (93,33%) не вважають основою виховання в сім'ї  -  релігійне виховання

20. Чи вважаєте Ви, що на єдність сім'ї впливає різне ставлення до релігії чоловіка та дружини?

Так            (55%)                           Ні        (45%)

21. Чи вважаєте Ви, що на єдність сім'ї впливає різне ставлення до релігії чоловіка та дружини?