Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння (Прототип двигуна - ГАЗ-410), страница 6

 


 


2.Побудова індикаторної діаграми

1.Обираємо масштаб діаграми:

µр =0,03 МПа/мм;

µV =0,005 л/мм.

2.Наносимо на осях діаграми шкали об'єму V і тиску Р

3. Позначаємо на осі абсцис об'єм камери стиску , л, та повний об'єм циліндра Vа, л, а на індикаторній діаграмі характерні точки циклу - r, a, c, z, z, b.

Для побудови політропних процесів стиску і розширення аналітично визначаємо дані. Для цього робочий об'єм циліндра поділяємо на 5 частин, для яких визначаємо значення об'ємів Vi. Відповідні їм значення тиску визначаємо із залежностей:

                    на лінії стиску  ,                                                              (50)

                    на лінії розширення     ,                                                 (51)

де    

Розраховані значення тиску заносимо у таблицю 1.1

Таблиця 1.1 Значення тиску в проміжних точках діаграми

, л

, МПа

, МПа

0,1

   5,81

11,3

1,0057

0,83

0,78

4,08

0,2

2,905

       4,35

0,387

0,415

0,32

1,67

0,3

1,936

       2,488

0,221

0,27

0,18

0,94

0,4

1,45

       1,699

0,1485

0,2

0,12

0,623

Продовження таблиці 1.1

, л

, МПа

, МПа

0,5

1,162

1,23

0,109

0,166

0,09

0,47

Положення точки С орієнтовно визначаємо із залежності, МПа,

                      .                             (52)

Рс” =1,24∙1,305 =1,61 МПа.

  Нанесені на діаграму проміжні точки стиску і точки розширення з’єднуємо плавними кривими. Після цього добудовуємо процеси газообміну й одержуємо розрахункову індикаторну діаграму.

 


                                                                                                          Висновок

Отримані значення параметрів стану робочого тіла в характерних  точках робочого циклу, індикаторні та ефективні показники двигуна лежать в допустимих межах .

   Відмінність деяких якісних показників розрахованого двигуна від двигуна – прототипу обумовлена насамперед тим, що двигун прототип має більший робочий об'єм циліндрів – 3,48 л (D =82мм, S =110 мм), а розрахований – 2,98 л  (D =92мм, S = 75 мм), та низьку частоту обертання колінчастого вала – через що розрахований двигун має більшу потужність.

 


Список використаної літератури

1. Автомобільні двигуни/ За ред. І.І.Тимченка. Харків: Основа, 1995.460с.

2. Тимченко І.І. Автомобільні двигуни. Теорія робочого циклу, системи живлення і наддування, динаміка і зрівноваженість.  К.: УМКВО, 1990.256 с.

3. Болтинский В.Н. Теория, конструкция и расчет тракторных и автотракторных двигателей. М.: Сельхозиздат, 1962. -  150 с.

4. Нигматулин И.Н. и др. Тепловые двигатели. М.: Высш. шк. 1974. - 375 с.

5. Гуревич А.М., Сорокин Е.М. Тракторы и автомобили. М.: Колос, 1978. 200 с.

6. Хачиян А.С. Двигатели внутреннего сгорания. М.: Высшая школа,

1985. 250 с.

7. Ховах М.С. Автомобильные двигатели. М.: Машиностроение,1977. 591 с.

8. Двигатели внутреннего сгорания/ Под ред. В.Н. Лукавина. - М.: Высшая школа, 1985. - 310 с.

9. Романов Б.А. Двигатели внутреннего сгорания. М.: Недра, 1989. - 170 с.

10. Ленин И.М. Теория автомобильных и тракторных двигателей. М.: Машиностроение, 1969. - 365 с.