Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння (Прототип двигуна - ГАЗ-410), страница 5

                                                     ,                                                  (41)

       і   дослідні коефіцієнти, які визначаються залежно від типу і конструкції двигуна: Ам =0,034, Вм =0,0113.

Сп- середня швидкість поршня, м/с,

                                                     ,                                                                 (42)

де S хід поршня, м.

Сп =  м/с;

Рм = 0,034 + 0,0113∙13,246 =0,18 МПа;

Ре = 0,95 – 0,18 = 0,77 МПа;

Для карбюраторних двигунів = 0,6...0,95 МПа

1.7.2 Ефективна потужність, кВт,

                                                     .                                                             (43)

кВт.

1.7.3 Ефективний крутний момент, Нм,

                                                     .                                                       (44)

Ме =Нм

      1.7.4 Ефективний ККД

                                                                 ,                                                    (45)

де механічний ККД

                                                                 .                                                       (46)

ηм =

      Механічний ККД для карбюраторних двигунів  має знаходитись в межах  = 0,7...0,85.

ηе =0,317∙0,81 = 0,257

      Ефективний ККД для карбюраторних двигунів = 0,25...0,30.

1.7.5 Питомі ефективні витрати палива

      Для рідинних палив,г/(кВтгод),

                                                                 .                                          (47)

ge = г/(кВтгод).

Для карбюраторних двигунів = 275...325 г/(кВтгод).

1.7.6 Годинні витрати палива

Для рідинних палив, кг/год,

                                                          .                                                                                               (48)

 кг/год.

1.7.7 Літрова потужність двигуна, кВт/л,

                                                        .                                                                                                        (49)

Nл = кВт

      Для карбюраторних двигунів = 15...42 кВт/л.

Результати теплового розрахунку

Найменування параметра,

позначення, розмірність

Чисельне значення

Межі зміни

Тиск газів:                     Pa, МПа

0,09

0,08…0,09

                                       Pc, МПа

3,58

       3,5…6,0    

                                       Pz, МПа

7,88

7,5…9,0

                                       Pb, МПа

0,33

0,2…0,4

                                       Pr, МПа

0,1

0,1…0,12

Температура газів:       Ta, К

      321,36

310…350

                                       Tc, К

851,89

    700…900

                                       Tz, К

1889,33

1800…2200

                                       Tb, К

1005

1000...1200

                                       Tr, K

700

700…900

Коефіцієнт залишкових газів, r

0,03

0,03…0,06

Коефіцієнт наповнення, v

0,82

0,8…0,9

Теоретичний коефіцієнт молярної зміни робочого тіла, о

1,03

1,03…1,06

Ступінь підвищення тиску,

2,2

1,4…2,2

Cередній індикаторний тиск, Рі, МПа

0,88

0,75…1,05

Індикаторна потужність двигуна, Ni, кВт

88,2

-

Індикаторний крутний момент, Мі, Нм

271,83

-

Індикаторний ККД, і

0,47

0,42…0,47

Питома індикаторна витрата палива, gі,г/кВтгод

180,22

175…205

Середній тиск механічних витрат, Рм, МПа

0,2

0,14…0,25

Середній ефективний тиск, Ре, МПа

0,68

0,55…0,85

Ефективна потужність, Ne

68,16

-

Ефективний крутний момент, Ме, Нм

210,07

-

Механічний ККД, м

0,77

0,7…0,82

Ефективний ККД, е

0,36

0,33…0,40

Питома ефективна витрата палива, gе, г/кВтгод

235,29

215...245

Годинна витрата палива, Gт, кг/год

16,04

-

Літрова потужність двигуна, Nл, кВт/л

17,57

11…27