Тепловий розрахунок двигуна внутрішнього згоряння (Прототип двигуна - ГАЗ-410), страница 2

Газорозподільний механізм призначений для своєчасного впуску в циліндр двигуна свіжого заряду і випуску відпрацьованих газів.

За системою живлення двигуни внутрішнього згоряння поділяються на: карбюраторні, дизельні, газові, інжекторні. Система живлення в карбюраторних двигунах призначена для приготування паливної суміші і подачі її в циліндр двигуна, в дизельних – подача необхідної кількості палива в циліндр, де і готується паливна суміш.

Система змащення призначена для запобігання підвищеному спрацюванню, перегріву, заїданню поверхонь тертя, видалення продуктів зносу.

Система охолодження призначена для відводу тепла від нагрітих деталей та підтримки температури в межах, що забезпечують нормальну роботу двигуна.

Система запалювання призначена для примусового запалювання паливної суміші від електричної іскри.

Відповідно до того, що питома частка автомобільного транспорту у вантажних та пасажирських перевезеннях зростає (відповідно – 80% і 85%), автомобілі потребують постійного вдосконалення. Основними напрямками розвитку двигунобудування є: підвищення паливної економічності; зниження токсичності і шумності; зменшення маси за рахунок зменшення металоємності, зменшення габаритних розмірів; підвищення надійності і ресурсу; використання альтернативних видів палива – стиснутого природного і зрідженого нафтового газів, рослинної олії, водню; підвищення потужності окремих агрегатів(наприклад, розрахунок впускного колектора на резонанс – повітря, проходячи через нього входить в резонанс, через що підвищується тиск – ефект надуву ).

 


1. Тепловий розрахунок ДВЗ

1.1.Розрахунок процесу впуску

1.1.1Тиск свіжого заряду в кінці процесу впускання, МПа

,                                                           (1)
де      тиск  навколишнього  середовища, МПа

С коефіцієнт опору впускної системи, який ураховує зниження швидкості свіжого заряду після того, як заряд потрапив до циліндра, та гідравлічний опір впускної системи двигуна;

  cередня швидкість свіжого заряду в прохідному перерізі впускного клапана;

              густина повітря, кг/м, що визначається за формулою

                                                                   ,                                              (2)                                                                              де     тиск навколишнього середовища

          R газова стала повітря; R = 287 Дж/(кгК);

            температура навколишнього середовища

            ==1,22 кг/м3.

Приймаємо С=3,Wкл=80м/с

Отже, Ра= 0,101-3∙∙1,22∙10-6 =0,089 МПа

Отримане значення Ра лежить в заданих межах =0,88Ро

         1.1.2Температура свіжого заряду в кінці процесу впускання, К

                                                                    ,                             (3)

де     Т ступінь підігрівання свіжого заряду при впусканні, для

 чотиритактних карбюраторных двигунів Т = 0...20 К,

  температура залишкових газів; для карбюраторних двигунів

= 900...1100 К

                коефіцієнт залишкових газів,

                                                                    ,                                      (4)

де       тиск залишкових газів, який визначається з урахуванням конструкції випускної системи і тиску середовища, куди здійснюється випуск відпрацьованих газів, =(1,1...1,25)

            ступінь стиску

Приймаємо  Т =10 К, =1000 К

Коефіцієнт залишкових газів для карбюраторних і газових двигунів має знаходитись в межах = 0,06...0,10

Та=

Для двигунів без надування  має змінюватись в межах 310...350 К

       1.1.3 Коефіцієнт наповнення циліндрів

                                                      .                                      (5)

  У сучасних двигунах коефіцієнт наповнення знаходиться в таких межах: для карбюраторних і газових двигунів = 0,75...0,85

 


1.1.4 Об'єм циліндра в кінці процесу впускання
(точка а індикаторної діаграми), л,

                                                                                  ,                                       (6)

де       об'єм камери стиску, л,               ;                                (7)

              робочий об'єм циліндра, л,    ;                               (8)